ICAPE Group redovisar stark tillväxt i halvårsresultatet för 2022 och ger en uppdatering om sin verksamhet

Fontenay-aux-Roses, France, 5:45 p.m. CEST 5 oktober 2022 – ICAPE Group (ISIN-kod: FR001400A3Q3 – mnemonic: ALICA), en global teknikdistributör av kretskort, presenterar idag sitt resultat för det första halvåret av det innevarande räkenskapsåret, som slutade den 30 juni 2022, vilket fastställdes av styrelsen den 5 oktober 2022.

● Framgångsrik börsintroduktion på Euronext Growth® i Paris
● Stark tillväxt i halvårsomsättningen, +51 % till 110,2 miljoner euro
● Stark ökning av EBITDA, +170 % till 4,9 miljoner euro, och EBIT, +413 % till 2,8 miljoner euro
● Väsentlig förbättring av nettoresultatet
● Bekräftelse av kort- och medelfristiga mål
● M&A-strategin påskyndas genom förvärven av MON PRINT och Lusodabel i Danmark respektive Portugal

Fontenay-aux-Roses, France, 5:45 p.m. CEST 5 oktober 2022 – ICAPE Group (ISIN-kod: FR001400A3Q3 – mnemonic: ALICA), en global teknikdistributör av kretskort, presenterar idag sitt resultat för det första halvåret av det innevarande räkenskapsåret, som slutade den 30 juni 2022, vilket fastställdes av styrelsen den 5 oktober 2022.

Cyril CALVIGNAC, ICAPE Groups CEO, kommenterar:

”Resultatet för det första halvåret visar på den dynamiska efterfrågan på de lösningar vi erbjuder över hela världen. Tack vare de synergier som uppstår genom kombinationen av organisk utveckling och en offensiv förvärvsstrategi utnyttjas vår lönsamma tillväxt aktivt, vilket illustreras av den förbättrade marginalen och den kontrollerade ökningen av våra strukturella kostnader. Mot den bakgrunden har alla koncernens finansiella indikatorer utvecklats mycket positivt. Vi avser naturligtvis att fortsätta förvärvstakten under andra halvåret 2022 för att nå vårt mål om 230 miljoner euro i intäkter för året. Alla dessa faktorer gör det möjligt för oss att befästa våra kommersiella och finansiella mål på kort och medellång sikt.”

Förenklad resultaträkning

In €m (IFRS Standards)H1 2021H1 2022Var.
Revenue72.8110.2+51.3%
% growth51.3%
Cost of goods sold(55.2)(81.0)+46.8%

Kommersiell verksamhet och finansiella resultat

Per den 30 juni 2022 uppgick halvårsomsättningen till 110,2 miljoner euro, en ökning med mer än 50 % jämfört med första halvåret 2021. Denna starka tillväxt drivs framför allt av Europa och USA. ICAPE-verksamheten, som avser distribution av kretskort, svarar för mer än 85% av halvårsomsättningen och 15 % för DIVSYS och CIPEM, som avser distribution av ”skräddarsydda” tekniska delar. I slutet av juni hade ICAPE-koncernen en orderstock på 71,8 miljoner euro. Den kommersiella bruttomarginalen ökade med 71 % och utgör mer än 20 % av intäkterna under första halvåret 2022.

Lönekostnaderna uppgick till 13,1 miljoner euro, en ökning med mer än 54 % jämfört med första halvåret 2021. Ökningen förklaras av att investeringarna i personalresurser har påskyndats i väntan på den framtida tillväxt som koncernen förväntar sig. Under samma period är ökningen av allmänna och administrativa kostnader fortsatt under kontroll med tanke på utvidgningen av verksamhetsområdet, inklusive ett ökat antal dotterbolag, och återupptagandet av affärsresor jämfört med första halvåret 2021.

Med hänsyn till dessa faktorer förbättrades EBITDA avsevärt från 1,8 miljoner euro till 4,9 miljoner euro, eller +170 %, under första halvåret 2022. EBIT och nettoresultatet visar också stark tillväxt och uppgick till 2,8 miljoner euro (+413 %) respektive 0,9 miljoner euro i slutet av juni 2022.

Per den 30 juni 2022 redovisade ICAPE Group en finansiell nettoskuld på 18,3 miljoner euro till följd av en kassaposition på 16,6 miljoner euro och en nivå av finansiella skulder som uppgick till 34,9 miljoner euro.

Första halvåret 2022 och höjdpunkter efter stängning

I juli 2022 genomförde bolaget framgångsrikt, inom ramen för sin börsintroduktion, en kapitalökning på cirka 17 miljoner euro, vilket ökade till 17,4 miljoner euro efter det partiella utnyttjandet av övertilldelningsoptionen. Detta erbjudande tecknades framför allt av institutionella, industriella och finansiella investerare, liksom av många enskilda investerare.

I linje med sina åtaganden slutförde koncernen förvärvet av det danska företaget MON PRINT samt Lusodabel, en stor leverantör av kretskortslösningar i Portugal och Spanien. Konsolideringen av dessa två verksamheter kommer att ske från och med den 1 januari 2022 och båda är nu dotterbolag till ICAPE Group.

Bekräftelse av kommersiella och finansiella mål

Baserat på de resultat som nåtts under perioden bekräftar ICAPE Group sin ambition att nå en omsättning på cirka 230 miljoner euro i slutet av 2022, inklusive minst 23 miljoner euro från de förvärv som gjorts under året – vilket motsvarar cirka 35 miljoner euro i intäkter under helåret. Koncernen avser att fullfölja sin strategi för extern tillväxt genom förvärv av företag som uppfyller följande kriterier:

● Måttlig storlek
● Stort antal lokala kunder
● Bruttomarginal över 25 % med bibehållen lönsamhet
● Stark potential för kommersiella synergier med koncernen

Bolaget bekräftar också alla de mål som kommunicerades under börsintroduktionen.

Lönekostnaderna uppgick till 13,1 miljoner euro, en ökning med mer än 54 % jämfört med första halvåret 2021. Ökningen förklaras av att investeringarna i personalresurser har påskyndats i väntan på den framtida tillväxt som koncernen förväntar sig. Under samma period är ökningen av allmänna och administrativa kostnader fortsatt under kontroll med tanke på utvidgningen av verksamhetsområdet, inklusive ett ökat antal dotterbolag, och återupptagandet av affärsresor jämfört med första halvåret 2021.

Med hänsyn till dessa faktorer förbättrades EBITDA avsevärt från 1,8 miljoner euro till 4,9 miljoner euro, eller +170 %, under första halvåret 2022. EBIT och nettoresultatet visar också stark tillväxt och uppgick till 2,8 miljoner euro (+413 %) respektive 0,9 miljoner euro i slutet av juni 2022.

Per den 30 juni 2022 redovisade ICAPE Group en finansiell nettoskuld på 18,3 miljoner euro till följd av en kassaposition på 16,6 miljoner euro och en nivå av finansiella skulder som uppgick till 34,9 miljoner euro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *