Vår historia

ICAPE Group grundades 1999 och är en av världens ledande leverantörer av kretskort och specialanpassade tekniska delar

2023

 • ICAPE Group förvärvar FIMOR Electronics
 • CIPEM Deutschland lanseras
our history ipo

2022

 • ICAPE Group ringer i klockan på Euronext när det blir ett publikt företag
 • ICAPE Group lanserar ny varumärkesidentitet
 • Nya affärsverksamheter i Danmark, Portugal och Sverige

2021

 • ICAPE Group lanserar den ideella organisationen ICAPE Planete Bleue
 • Nya affärsverksamheter i Spanien, Nederländerna, Kanada och Sydafrika
 • Divsys France lanseras
our history in 2020 in icape group office

2020

 • ICAPE Group visar styrka under pandemin med ett utmärkt år
 • Nya affärsenheter i Polen och Japan
 • Koncernen består nu av 450 medarbetare över hela världen i 20 affärsenheter
our history

2019

 • Målet på 125 miljoner euro har uppnåtts för andra året i rad
 • En ny affärsenhet har öppnat i Spanien
 • Nya ultramoderna maskiner för USA-laboratoriet.

2018

 • ICAPE Group och DIVSYS International tillkännagav sammanslagningen av sina affärsverksamheter.
 • ICAPE Groups och DIVSYS Internationals tillgångar, personal och kundkontrakt slås samman

2017

 • Målen på 115 miljoner euro uppnås
 • Stark tillväxt 
 • Skapandet av CIPEM Shop samt öppnandet av ett modernt CIPEM showroom i det kinesiska kontoret
our history 2016 growth

2016

 • ICAPE Group når 94 miljoner euro i omsättning
 • Öppnande av nya affärsenheter på viktiga marknader: Mexiko (Mexico City), Italien (Modena), Singapore, södra Tyskland och USA.
 • Start för godstransporter med järnväg

2015

 • Det europeiska huvudkontoret flyttar till ett helt nytt kontor på 1 500 kvm i Fontenay-aux-Roses
 • En del av ICAPE Groups kundtjänst flyttades också till Frankrike
 • Lansering av Technical Days för att fördjupa kunskaperna om kretskort och tekniska komponenter.
 • Lansering av en offertjänst online (juli 2015) – Lansering av en kommersiell webbplats (oktober 2015).
 • Uppförande av ett logistikcenter, ett lagercenter och utställningslokaler i Fontenay-aux-Roses, Frankrike. Startar produktgrupperingar på vår webbplats i Fontenay.
 • Öppnandet av ett kontor i Austin. (Texas, USA)

2014

 • Hela kontoret i Kina flyttar till en ny plats i centrum av Chang An, Dongguan City
 • Nytt ultramodernt laboratorium för kretskort och logistikcenter
 • 175 högt kvalificerade medarbetare som erbjuder en komplett uppsättning tjänster till alla ICAPE:s och CIPEM:s affärsenheter. (PCB ICAPE Services, CIPEM Services, ICAPE Hong Kong, ICAPE China, ICAPE HK Brazil).
 • 170 flerspråkiga personer arbetar i dessa 6 strukturer, inklusive 60 medarbetare på kontoret för kretskort.
 • Lanseringen av IQTS-tjänsterna erbjuder en mycket kort ledtid för beställningar av små volymer.

2013

 • Koncernen når 58 miljoner euro under 2013, 32 % mer än under 2012. (44 miljoner euro)
 • Öppnandet av tre affärsenheter: ICAPE India i Bangalore och ICAPE Deutschland i Frankfurt

2012

 • ICAPE Group har valts ut som leverantör av tryckta kretsar för grön teknik och levererar kraftomvandlare till en europeisk tillverkare av solpaneler.
 • Skapandet av en ny tjänstelinje kallad Ultra Low Cost Services. (ULCS)

2011

 • Skapandet av GIE ICAPE som samlar alla koncernens marknadsförings- och serviceaktiviteter.
 • Kina-kontoret bemannas sedan av 120 experter. Alla medarbetare på kvalitetsavdelningen utbildas i IPC-standarder.

2010

 • Skapandet av ICAPE Holding i september 2010 som ett finansiellt företag.
 • Öppnande av strategiska affärsenheter i USA och Brasilien
 • Uppdelning av två identiteter: ICAPE France och ICAPE Hong Kong
 • ICAPE Groups intäkter uppgår till 32 miljoner euro med 5 dotterbolag, en ökning med 33 % jämfört med 2009.
ICAPE Group 2009, conflict minerals report

2009

 • ICAPE Group har en omsättning på 24 miljoner euro och fortsätter att växa med ca 30 % varje år.

2007

 • Skapandet av ICAPE Hong Kong och CIPEM Hong Kong.
 • Kina-kontoret växer snabbt till 50 medarbetare och blir ISO 9002-certifierat.

2005

 • Skapandet av en kommersiell plattform i Kina för outsourcing och för att hitta fabrikspartners som erbjuder ett bra förhållande mellan pris och prestanda.

2004

 • Skapandet av CIPEM, China Industrial Parts For Electronics Manufacturing. Detta dotterbolag till ICAPE Group är specialiserat på skräddarsydda tekniska delar som tillverkas i Kina.
 • Öppnandet av ICAPE Groups representationskontor i Kina, Chang An (Dongguan, Guangdong), med ansvar för inköp, kvalitetskontroll och logistik.

2003

 • ICAPE Group uppnår 10 miljoner euro inom kretskortsindustrin med 12 medarbetare.
 • Påbörjad expansion i Sydeuropa: Spanien, Portugal och Italien.

2002

 • ICAPE Group börjar expandera i Östeuropa och Tyskland.

2001

 • ICAPE Group når en omsättning på 5 miljoner euro inom kretskortsindustrin med 5 medarbetare.

2000

 • Skapande av det första kretskortsnätverket med 12 fabrikspartners. Inledande av samarbete med taiwanesiska och kinesiska fabriker.

1999

 • Skapandet av ICAPE Group, International Consulting Activities For Printed Circuit Board Electronics. Grundaren, herr Ballenghien, omgav sig med de bästa talangerna för att skapa ett högkvalitativt företag.

Upptäck vilka vi är