Kvalitet

För att uppnå hög kvalitet och erbjuda sina kunder det bästa av våra kretskort har ICAPE Group samlat ett team av kvalitetsexperter. Tack vare sin djupgående kunskap om tillverkning av kretskort och tekniska delar kan ICAPE Groups team erbjuda dig lösningar som är anpassade efter dina behov.

Kundfördelar

ICAPE Group är elektronikindustrins svar på hur man kan minska antalet iterationer för att snabbt uppnå produktionsfärdig status. Vårt team av kvalitetsexperter har omfattande kunskap om tillverkning av kretskort och tekniska delar, vilket gör att vi snabbt kan förbättra dina projekt. Vårt kvalitetsteam utför månatliga kontroller och revisioner för att ständigt kontrollera våra partnerleverantörers kvalitetsprestanda.

60 personer

Med kvalitet som ledstjärna

6 laboratorier

i Frankrike, Kina, Sverige, Tyskland, Sydafrika och USA

Dubbel inspektion

Prover, snabba leveranser och kritiska industrier

90%

av inspekterade produktionsbatcher

Inspektörer

i våra partneranläggningar

75 kvalitetsrevisioner

Utförda varje år

quality compliance

Efterlevnad

ICAPE Group har ICAPE-inspektörer som dagligen finns på plats i sina partnerfabriker och säkerställer att koncernens normer och värderingar efterlevs. De löpande revisionerna och kontrollerna säkerställer att den valda leverantören är det bästa valet för projektet, att frågor kan besvaras snabbt och att total kvalitet säkerställs.

Färre iterationer

För att minska antalet iterationer och snabbt nå statusen ”redo för produktion” genomförs månatliga kontroller för att säkerställa kvaliteten hos partnerleverantörerna.

quality fewer iterations

Laboratorier

ICAPE Group kan validera obearbetade eller monterade kort och felsöka problem. Vi tillhandahåller en ”godkännande för användning”-rapport med resultaten. Vårt fullt utrustade laboratorium erbjuder ett komplett utbud av testtjänster för både monterade och omarbetade kretskort samt teknisk support. Vårt interna laboratorium inspekterar de kort vi köper in för att garantera en exakt matchning med designfilen.

Expertsupport

Från design till massproduktion erbjuder vårt team kvalitets- och tekniksupport genom varje steg i ett projekts livscykel och har omfattande erfarenhet av elektronikdesign, tillverkning och montering, vilket gör oss unikt kvalificerade att tillgodose alla nuvarande och framtida krav. 

Certifieringar

ICAPE Group har och upprätthåller många kvalitetscertifieringar för att hålla sig uppdaterad med industristandarder. Några exempel är ISO 9001:2016, VDA 6.3-utbildning och vårt IPC-medlemscertifikat.