Flyg

ICAPE Group växer inom flygindustrin tack vare fördelarna med våra experttjänster och våra one-stop-lösningar. Våra högkvalificerade ingenjörer har årtionden av erfarenhet som tillgodoser varje kunds behov och säkerställer precision och kvalitet.

ICAPE Group-expertis

Kretskort och tekniska komponenter som är avsedda för flyg- och rymdtillämpningar måste ha en hög grad av tillförlitlighet och robusthet, utan utrymme för fel. För ICAPE Group är flygindustrin en växande marknad. Kunderna förlitar sig på ICAPE Group för hållbara och långsiktiga lösningar, och våra ultramoderna laboratorier och personal på plats gör det möjligt för oss att granska våra partnerfabriker, samt erbjuda flexibel betalning, enkel lageruppbyggnad och korta ledtider.

Certifieringar

AS 9100

AS 9100 är ett internationellt samarbete för att skapa ett robust och standardiserat kvalitetsledningssystem som är specifikt för flyg- och rymdindustrin.

NADCAP

Upprättade krav för ackreditering, ackrediterade leverantörer och definierade operativa programkrav.

IPC Class 3

Kretskort har de högsta toleranserna och livslängderna, vilket krävs för teknik som utformats för livsavgörande förhållanden, såsom militär användning eller luftfart.

ISO 22163:2017

Behöver visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och tillämpliga krav i lagar och andra författningar

Civilflyg

Motorer, kraftdistribution och utrustningssystem är bara några av de funktioner som finns i civila flygplan och som ser till att de fungerar. Oavsett om det är i motorn eller i kabinen finns det några specifika komponenter som används i flygplan, bland annat HDI- och flerlagerskretskort samt transformatorer för spänningsdistribution.

aerospace industry
radar, aerospace industry

Radar

Olika flyg- och rymdtillämpningar som kräver radar inkluderar, men är inte begränsade till, civila eller privata flygplan, försvarssystem och satelliter. Radar kräver långlivade och tillförlitliga komponenter som RF- och HDI-kretskort, kablar och kontaktdon.

Styrsystem

Styrsystem måste vara tillförlitliga och exakta, och kräver positionering av stora och svåra komponenter. De är utformade för att öka effektiviteten inom flygindustrin och kräver specialtillverkade komponenter som EMC-sköldar, transformatorer, HDI-kretskort och spolar.

control systems, aerospace

Kunder

Nedan hittar du en begränsad lista över våra kunder inom flygindustrin:

Behöver du mer information?

Ta kontakt med vårt team!