ICAPE Group
Rättsliga hänvisningar

Policy om skydd av personuppgifter

Denna dataskyddspolicy garanterar dig en positiv och pålitlig upplevelse.
Denna policy är lika viktig för oss eftersom den gör det möjligt för oss att uppfylla dina förväntningar på ett sätt som återspeglar dina önskemål.
För oss, ICAPE Group, är det viktigt att säkerställa sekretess och respekt för dina personuppgifter.

För att du säkert ska kunna surfa på vår webbplats www.icape-group.com i sin webb- och mobilversion eller i våra onlinebutiker www.icapeshop.com och www.cipemshop.com (nedan kallade ”ICAPE Groups webbplatser”) är vi, som registeransvarig, transparenta i hur vi behandlar och använder dina uppgifter för att kunna erbjuda nya tjänster på daglig basis samtidigt som vi respekterar dina rättigheter.

Vi skyddar din integritet genom att säkerställa skydd, konfidentialitet, oföränderlighet, tillgänglighet och säkerhet för de uppgifter du anförtror oss via våra kommunikationskanaler.

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att:
(i) ge dig tydlig och transparent information om hur dina uppgifter kommer att behandlas, (ii) vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från utlämnande, förlust, ändring eller åtkomst av en obehörig tredje part, (iii) lagra dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för syftet med den angivna behandlingen, och (iv) erbjuda dig när som helst möjlighet att komma åt och ändra dina uppgifter som vi behandlar direkt via dina personliga konton på alla ICAPE Groups webbplatser.

För att uppnå dessa mål genomför vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen överensstämmer med tillämplig dataskyddslagstiftning.

I detta avseende åtar sig ICAPE Group härmed att respektera de grundläggande principerna i den allmänna europeiska förordningen och den franska lagen om skydd av personuppgifter och informera dig om (i) förekomsten av och de metoder för databehandling som den tillämpar (punkt 3), (ii) dina rättigheter med avseende på dina Data och genom att genomföra de transaktioner som utövandet av dessa rättigheter medför (punkterna 6 och 10), (iii) förekomsten av överföringar till tredje land och överföringar till mottagare (punkterna 4 och 8), (iv) lagringstiden för de insamlade uppgifterna (punkt 5) och åtgärder för datasäkerhet (punkt 9).

1. Vem är du?

Vi hänvisar ofta till ”du” i denna sekretesspolicy.
Denna sekretesspolicy gäller för dig om du är (i) en kund hos ICAPE GROUP, dvs. en person som gjort en beställning via ICAPE Group-webbplatserna, (ii) ett prospekt för ICAPE Group, det vill säga en person som har skapat ett kundkonto men ännu inte har beställt några produkter eller tjänster och (iii) besökare på ICAPE Groups webbplatser, dvs. en person som surfar på ICAPE Groups webbplatser utan att ha skapat ett kundkonto eller gjort en beställning.

2. Vilka är vi?

ICAPE Group redigerar och kontrollerar ICAPE Groups webbplatser och behandlar som sådan dina uppgifter som en processledare.

3. Varför behandlar vi dina uppgifter?

3.1. När samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina uppgifter när (i) du besöker ICAPE Groups webbplatser som använder cookies, (ii) du skapar ett konto på ICAPE Groups webbplatser, (iii) du köper våra produkter eller tjänster, (iv) du prenumererar på våra nyhetsbrev (e-post, textmeddelanden). Vi behandlar dina uppgifter i syfte att (i) erbjuda dig en så smidig och relevant surfupplevelse som möjligt på ICAPE Groups webbplatser, (ii) hantera dina beställningar, (iii) erbjuda dig flera betalningar, (iv) hantera dina kundrecensioner och (v) återkräva betalningar och bekämpa bedrägeri.

3.2. 1:a processen: Navigera på ICAPE Groups webbplatser.

Vi behandlar dina uppgifter för att du ska kunna surfa på ICAPE Groups webbplatser. Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke.

3.3. 2:a processen: Hantera dina beställningar.

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera dina beställningar. Denna dataprocess har underfinaliteter (i) hantering av kundrelationer (CRM), (ii) hantering av kundrelationer via sociala nätverk, (iii) hantering av marknadsföringsåtgärder/kommersiell prospektering i samband med användningen av ICAPE-gruppens webbplats; (iv) hantering av transporter och leveranser till följd av försäljning; och (v) hantering av betalning av ordrar. Genomförandet av avtalet mellan dig och oss är den rättsliga grunden för denna process. Angående hanteringen av produktåterkallelse är den rättsliga grunden för behandlingen ICAPE Groups rättsliga skyldighet. När det gäller marknadsföring/kommersiell prospektering är den rättsliga grunden för behandlingen, beroende på fallet, ditt samtycke eller vårt berättigade intresse. Vad gäller genomförandet av ”Flash”-betalningen är den rättsliga grunden för processen ditt samtycke.

3.4. 3:a processen: Avbetalning.

Vi behandlar dina uppgifter för att erbjuda betalning vid x tillfällen till vissa kunder och för vissa kvalificerade beställningar. Den rättsliga grunden för denna databehandling är fullgörandet av avtalet mellan dig och oss. Behandlingen av dina bankuppgifter baseras dock på ditt samtycke.

3.5. 4:a processen: Hantering av kundrecensioner.

Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig möjlighet att skriva recensioner på ICAPE Groups webbplatser och dela dem med kundgemenskapen. Ditt samtycke eller ICAPE Groups legitima intresse är den rättsliga grunden för denna databehandling.

3.6. 5:e processen: Uppbörd av betalningar och bedrägeribekämpning.

Vi behandlar dina uppgifter för att återkräva utestående betalningar och för att bekämpa bedrägerier. Denna dataprocess har underfinaliteter (i) betalningssäkerheten, (ii) upptäckt och förebyggande av bedrägerier samt (iii) hantering av indrivning av obetalda skulder. Utförandet av avtalet mellan dig och oss och det legitima intresset för ICAPE Group, som personuppgiftsansvarig, är den rättsliga grunden för denna behandling.

4. Vilka är mottagarna av dina uppgifter?

Olika interna avdelningar inom ICAPE Group kan ha tillgång till dina uppgifter. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part (utanför ICAPE Groups interna tjänster i samband med dataprocesserna) förutom under följande specifika omständigheter:
När det gäller behandlingen av dina ordrar överför vi dina uppgifter till vissa leverantörer som är specialiserade på (i) banktransaktioner (t.ex. banker, leverantörer av betalningstjänster), (ii) hantering av kundrelationer (t.ex. kundservice), leverans av produkter (t.ex. transportörer) och (iii) datorutveckling.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas in av ICAPE Group för den tid som krävs för att utföra de dataprocesser som avses i punkt 3 i det här dokumentet. De viktigaste kategorierna av data som samlas in av ICAPE Group lagras under följande tidsperioder:

För potentiella kunder sparas uppgifterna i aktuella arkiv (dvs. allmänt tillgängliga av ICAPE Groups relevanta tjänster) i 3 år från den senaste kontakten med den potentiella kunden. Ingen mellanliggande arkivering (avseende uppgifter som fortfarande har ett administrativt intresse för de berörda tjänsterna, t.ex. vid tvister, och vars lagringsperioder fastställs av tillämpliga preskriptionsregler) genomförs för dessa uppgifter.

För ordrar sparas uppgifterna i aktuella arkiv i 5 år från slutet av användningen av kundens ordrar, och i mellanliggande arkiv i 5 år från slutet av bevarandet i aktuella arkiv.

För kunder bevaras uppgifterna i aktuella arkiv i 5 år från det att affärsrelationen upphörde och i mellanliggande arkiv i 5 år från det att de bevarades i aktuella arkiv.

Betalkortsdata sparas i aktuella arkiv under betalkortets giltighetstid plus en dag. Ingen mellanliggande arkivering utförs för dessa data.

Vi beskriver också cookies utgångsperioder i punkt 7 i sekretesspolicyn.

6. Hur kan du utöva dina rättigheter?

6.1. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina uppgifter.

6.2. Du har rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

Observera att den här rätten endast gäller om (i) du bestrider riktigheten i dina uppgifter under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten i dina uppgifter, (ii) du anser att vi behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt. och att du kräver en begränsning av deras användning snarare än en radering, (iii) vi inte längre behöver dina uppgifter för de ändamål som avses i punkt 3 men att dessa fortfarande är nödvändiga för att erkänna, utöva eller försvara dina rättigheter i domstol, (iv) om du utövar din rätt till invändning under kontrollperioden om huruvida de legitima skäl som vi eftersträvar har företräde framför dina egna.

6.3. Du har rätt att begära radering av dina uppgifter.

I händelse av en begäran om radering av dina uppgifter kommer ICAPE Group ändå att kunna behålla dem i form av mellanliggande arkivering, under den tid som krävs för att uppfylla sina juridiska, redovisnings- och skattemässiga skyldigheter.

6.4. Du har rätt att begära att få utöva din rätt till invändning mot de behandlingar som används för kommersiell prospektering.

Om du störs av ICAPE Groups e-postkampanjer kan du också ändra eller avsluta prenumerationen på nyhetsbrev (i) genom att klicka på hypertextlänken ”Avsluta prenumeration” som finns i varje nyhetsbrev.

6.5. Du har rätt att formulera specifika och allmänna riktlinjer för lagring, radering och utlämnande av dina uppgifter.

Om det inte finns några instruktioner i förordnandet kan dina arvtagare kontakta ICAPE Group för att (i) få tillgång till den databehandling som möjliggör ”organisation och avveckling av dödsboet” och / eller (ii) att fortsätta med stängningen av ditt konto på webbplatserna och / eller motsätta dig ytterligare behandling av dina uppgifter.
Under alla omständigheter har du möjlighet att när som helst meddela oss att du, i händelse av dödsfall, inte vill att dina uppgifter ska lämnas ut till en tredje part.

6.6. Du har rätt att utöva din rätt till portabilitet.

6.7. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling som baseras på denna rättsliga grund.

Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av de dataprocesser som utförts före återkallandet.

6.8. Du kan när som helst lämna in ett klagomål eller ett överklagande till den behöriga tillsynsmyndigheten (i Frankrike: CNIL ).

I allmänhet, för att utöva dina rättigheter, skicka din begäran (ange din e-postadress, efternamn, förnamn, postadress och en kopia av din identitetshandling) till RGPD-tjänsten i ICAPE Group via e-post på RGPD@icape- group.com och / eller via post adresserad till ICAPE Group, Delegate for the protection of personal data, 33 avenue du General Leclerc, 92260 Fontenay aux Roses, Frankrike. Vi kommer att skicka ett svar till dig inom högst en (1) månad från den dag då vi mottog din begäran.

7. Cookies.

Det här avsnittet beskriver vår policy för hantering av cookies på vår webbplats www.icape-group.com. Det gör att du kan få mer information om ursprung och användning av webbläsarinformation som behandlas under ditt besök på vår webbplats och dina rättigheter.

7.1. Vad är cookies?

När du besöker en webbplats kan en webbplatsredaktör, som ICAPE Group, tillåtas leverera en sida som är skräddarsydd för dig, eller själva sidan kan innehålla vissa skript, textfiler som är medvetna om uppgifterna i cookien och därmed kan överföra information, sparad på dina enheter (dator, smartphone, surfplatta) från ett besök på webbplatsen till nästa. Endast den som utfärdat en cookie får läsa eller ändra informationen i denna cookie. Här nedan hittar du information om cookies som kan placeras på din enhet när du besöker sidorna på webbplatsen www.icape-group.com, antingen av ICAPE Group eller av tredje part, samt de medel som gör att du kan ta bort / vägra registrering av dessa cookies på din terminal.

7.2. Vad används cookies till på www.icape-group.com?

Det finns flera kategorier av cookies, vissa utfärdas direkt av ICAPE Group och dess leverantörer, andra kan utfärdas av tredje part.

7.2.1. Cookies utfärdade av ICAPE Group och dess leverantörer.

Olika cookies kan placeras på din enhet när du surfar på vår webbplats:

7.2.1.1. ”Viktiga” cookies.

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera på vår webbplats, särskilt för att beställningsprocessen ska fungera korrekt. Om de raderas kan det leda till svårigheter att navigera på våra webbplatser och till att beställningar inte kan göras. Dessa cookies behövs också för att spåra ICAPE Groups verksamhet. Dessa cookies kan installeras på din terminal av ICAPE Group eller dess tjänsteleverantörer.

7.2.1.2. ”Analytisk och personlig anpassning” Cookies.

Dessa cookies är inte nödvändiga för navigeringen på vår webbplats men kan t.ex. göra det möjligt för dig att: underlätta dina undersökningar, för att optimera din köpupplevelse och för oss: att bättre uppfylla dina förväntningar, för att förbättra våra erbjudanden eller för att optimera driften av vår webbplats.

7.2.2. Cookies som utfärdas av tredjepartsföretag.

Utfärdande och användning av cookies av tredje part på vår webbplats omfattas av dessa tredje parters sekretesspolicy. Dessa cookies är inte nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

7.3. Hantera cookies som lagras på din enhet.

Registreringen av en cookie i din terminal är beroende av din vilja. Tack vare Ghostery-verktyget eller inställningarna i din webbläsare kan du när som helst, enkelt och kostnadsfritt välja om du vill acceptera lagring av cookies på din enhet.

7.3.2. De valmöjligheter som erbjuds av din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.).

Du kan konfigurera din webbläsare som du vill, så att cookies (i) accepteras och lagras i din enhet eller, omvänt, (ii) nekas. Om din webbläsare är inställd på att acceptera lagring av cookies på din enhet, kommer cookies som är inbäddade på de sidor och innehåll som du har tittat på att lagras systematiskt på din enhet. Du kan ställa in din webbläsare så att (i) du erbjuds att acceptera eller neka cookies i god tid innan en cookie sannolikt kommer att registreras, (ii) systematiskt neka till registrering av cookies på din enhet. Varning: Alla inställningar som du kan göra i din webbläsare för att acceptera eller neka cookies kan ändra din surfning på internet och dina villkor för tillgång till vissa tjänster som kräver användning av dessa cookies. Om du väljer att neka registrering av cookies på din enhet eller om du raderar de cookies som redan är registrerade där, frånsäger vi oss allt ansvar för konsekvenser relaterade till försämrad drift av våra tjänster till följd av att vi inte kan registrera eller konsultera de cookies som krävs för deras drift och som du har nekat eller raderat.

7.3.3. Hur gör du dina val beroende på vilken webbläsare du använder?

Varje webbläsare har sin egen konfiguration. Den beskrivs vanligtvis i hjälpmenyn i din webbläsare. Vi uppmanar dig att läsa den. Du kommer att kunna veta hur du ändrar dina önskemål om cookies.

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

8. Överföringar utanför Europeiska unionen.

Som regel lagrar vi dina uppgifter inom Europeiska unionen. Eftersom vissa av våra tjänsteleverantörer finns i länder utanför Europeiska unionen (”tredjeländer”) överför vi dock vissa av dina uppgifter till tredjeländer. Detta kan till exempel vara fallet för tredjeländer för vilka Europeiska kommissionen inte har bedömt graden av efterlevnad. I sådana fall ser vi till att överföringen sker i enlighet med gällande bestämmelser och garanterar en tillräcklig skyddsnivå för din integritet och dina grundläggande rättigheter (i synnerhet genom användning av Europeiska kommissionens standardklausuler). På begäran till vårt dataskyddsombud kan vi ge dig mer information om dessa överföringar.

9. Säkerhetsåtgärder.

Vi åtar oss att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till risken för fysiska personers fri- och rättigheter vid den behandling som avses i punkt 2. Dessa åtgärder definieras med hänsyn till kunskapsläget, kostnaderna för genomförandet och dataprocessens art, omfattning, sammanhang och syfte samt de identifierade riskerna. Dessutom informerar vi dig om att vi följer säkerhetsstandarden PCI DSS för betalkortsindustrin; garanti för vår expertis i fråga om säkerhet.

10. Översyn och uppdatering av policyn.

Den här policyn kommer att uppdateras vid behov för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Den kommer att revideras minst vart tredje (3) år.

23 maj 2018.
Validerad av ICAPE Groups GDPR-tjänst (General Data Protection Regulation).