Konstruktion / Teknik

ICAPE Group ger dig nyckelfärdigt stöd för utvecklingen av dina produkter genom att erbjuda dig en komplett tjänst från design till serieproduktion.

Kundfördelar

ICAPE Group täcker hela utvecklingen av våra kunders produkter, från design till tillverkning och leverans. Parallellt med livscykeln täcker ICAPE Group alla värdeskapande processer för kompletta produkter. Vi är en ”allt-i-ett”-lösning som kan täcka alla våra kunders behov tack vare koncernens alla verksamheter, och som dessutom har fördelen att erbjuda en enda informationskanal med en enda kontaktpunkt för hela projektet.
design and engineering

Konstruktion

Vi undersöker och omvandlar din idé till en funktionell produkt samtidigt som vi respekterar dina krav när det gäller kvalitet, kostnad, tidsfrist och miljö. Våra ingenjörer och projektledare går igenom resultaten och granskar lönsamhet, genomförbarhet och produktutvecklingsalternativ.

Rådgivning / Expertis

Vi bedömer om idén är genomförbar och vi kontrollerar att idén kommer att fungera som planerat ur teknisk och teknisk synvinkel. Vår förmåga till integration och industrialisering gör att vi kan stödja både produktion av delar och mekaniska sammansättningar samt produktion av elektronikkort.
design and engineering expertise
design and engineering reverse engineering

Reverse Engineering

Vi kan utföra reverse engineering på allt från analoga, digitala eller RF PCB/A, gerber eller andra tillverkningsfiler till mekaniska delar som silikon, knappsatser, plast- eller metalldelar.
Tekniska tjänster

För en fullständig lista över våra tekniska tjänster, klicka här.