Corporate Social Responsibility

Vi och våra kunder blir alltmer medvetna om de sociala och miljömässiga konsekvenserna av vår verksamhet. Vi bryr oss om att ge tillbaka till samhället och att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och hållbart sätt.

Våra inriktningar

Hållbar verksamhet

Vår öppna kommunikation med våra kunder tillämpas även i våra leverantörsrelationer. Våra kontor har ett nära samarbete med våra partnerfabriker och vår kommunikation med dessa partners bygger på förtroende. Rimliga affärsvillkor, långsiktiga relationer och öppen kommunikation som ger hållbarhet.

Kompetensutveckling

Vår starka och kontinuerliga utveckling gör att vi kan erbjuda våra medarbetare konkreta utvecklingsmöjligheter för de kommande åren och att arbeta med stimulerande projekt på hög nivå.

Ansvarsfullt företagande

Vårt engagemang för integritet i affärsverksamheten är ett centralt värde i vår verksamhet. Vi uppfyller alla krav enligt REACH, Rohs och Conflict Free Minerals.

Hållbarhet i våra fabriker

En hållbar kretskortstillverkning är helt klart en del av vår strategi för företagens sociala ansvar. Tillverkningen av kretskort i Sydafrika och Sverige regleras och följs upp på flera områden.
Våra fabriker gör det möjligt för oss att vara nära våra kunder och minska vårt koldioxidavtryck.

trax certificates
corporate social responsibility

Sensibilisering

Eftersom vi är övertygade om att CSR är en av de största utmaningarna i vår verksamhet, anser vi att ökad medvetenhet bland våra medarbetare och partner är en av nycklarna till ett effektivt tillvägagångssätt.
Våra medarbetare deltar i innovativa workshops för att förstå klimatförändringsfrågorna och vara en del av denna resa.

CSR (Corporate Social Responsibility) (företagets sociala ansvar)

Vår företagsstiftelse ”ICAPE Planète Bleue” har skapats som en del av vår strategi, eftersom vår påverkan på samhällen är en viktig del av våra riktlinjer.

corporate social responsibility

Stiftelsen ICAPE Planète Bleue

ICAPE Planète Bleue Corporate Foundation bildades 2021 av ICAPE-gruppen och syftar till att utföra uppdrag utanför ICAPE-gruppen, i allmänhetens intresse och för att bevara vår vackra planet. Vår stiftelse genomför därför åtgärder på det sociala, miljömässiga, utbildningsmässiga och humanitära området, med anknytning till sjöfartsvärlden och för att skydda världshaven. Att hjälpa, utbilda, öka medvetenheten, skydda, stödja – det är alla de uppgifter som vi försöker uppfylla med vår företagsstiftelse.

Gör anspråk på din kostnadsfria bok!
BOK OM GOD PRAXIS

Integrering av hållbara och och ansvarsfulla metoder

Upptäck konsten att minimera miljöpåverkan utan att kompromissa med effektiviteten. Den här boken ger dig strategier för att minska energiförbrukningen, avfallet och koldioxidavtrycket, så att hållbarhet blir en naturlig del av ditt dagliga yrkesliv.