Hållbarhet

Genom att utvärdera vår egen och våra leverantörers påverkan på miljö och samhälle bidrar vi till att forma världens framtid.

Corporate Social Responsibility

Etik och efterlevnad

Fundament

Frågor?

Det finns ett ICAPE Group-team nära dig och ditt företag. Våra affärsenheter runt om i världen är bemannade med lokala experter som kan svara på alla dina frågor om hur du säkrar och optimerar din leveranskedja. Kontakta oss idag!