Våra certifieringar

ICAPE Group och dess dotterbolag är certifierade inom olika områden av elektronikindustrin för att säkerställa fullständig efterlevnad och kvalitet i ditt projekt.
airplane representing aerospace certifications
IATA-certifiering – International Air Transport Association
ICAPE Group 2009, conflict minerals report
Konfliktmineraler – ICAPE Group policyförklaring
supplier ethics policy certification
Etikpolicy för leverantörer
ISO 9001-2015 Certificates DIVSYS
ISO 9001-2015 Certifikat divsys
iso 9001:2015 picture
ISO 9001-2015-certifikat
ipc member certificates
IPC-medlemscertifikat
vda 6.3 training certificates picture
VDA 6.3-utbildningscertifikat
trax certificates
Trax ISO 9001:2015