Telekom

ICAPE Group växer inom telekomindustrin tack vare fördelarna med våra experttjänster och våra one-stop-lösningar. Våra högkvalificerade ingenjörer har årtionden av erfarenhet som tillgodoser varje kunds behov och säkerställer precision och kvalitet.

ICAPE Group-expertis

I takt med att telekommunikationsindustrin växer utvecklas fler metoder för dataöverföring som kräver tillförlitliga och hållbara komponenter. Tekniken omfattar telefoner, mobila enheter, mikrovågskommunikation, satelliter, radio och TV samt internet. Kunderna förlitar sig på ICAPE Group för hållbara och långsiktiga lösningar, och våra ultramoderna laboratorier och personal på plats gör det möjligt för oss att granska våra partnerfabriker, samt erbjuda flexibel betalning, enkel lageruppbyggnad och korta ledtider.

Certifieringar

ISO 14001:2015

Hjälper en organisation att uppnå de avsedda resultaten av sitt miljöledningssystem.

IPC-A-610

IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies (Godtagbarhet för elektroniska komponenter) är en inspektionsmanual för PWB-tillverkning och montering av kommersiell elektronik.

Underwriters Lab

Denna certifiering garanterar att vår produkt inte kommer att starta en elektrisk brand eller orsaka andra säkerhetsproblem. Våra partners är certifierade UL60950, UL94, UL1642, etc.

ISO 9001:2015

En världsomspännande standard som ställer krav på ett starkt kvalitetsledningssystem

Transmissionsledningar

Transmissionsledningar används för att koppla samman radiosändare och mottagare med deras antenner, dirigera samtal, upprätta nätverksanslutningar med mera. Komponenterna omfattar kretskort som HDI, flerlager och RF, samt spolar, transformatorer och EMI-sköldar.
telecom industry
telecom satellites

Satelliter

Kommunikationssatelliter vidarebefordrar signaler från den stationära parabolen eller antennen på marken till specifika geografiska punkter på jorden. De använder ett brett spektrum av radio- och mikrovågsfrekvenser, och komponenterna måste följa strikta regler från internationella organisationer. Komponenterna omfattar, men är inte begränsade till, EMI-sköldar, HDI, RF och flerlagers kretskort.

Antenner

Alla trådlösa nätverk kräver en effektiv och hållbar antenn för att kunna sända och ta emot data på rätt sätt. Antenner kräver flera komponenter för att fungera, t.ex. HDI- och RF-kretskort, plast- eller metallhöljen samt kablar och kontakter.
telecom antenna

Kunder

Nedan hittar du en begränsad lista över våra telekomkunder:

Behöver du mer information?

Ta kontakt med vårt team!