Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zarówno my, jak i nasi klienci jesteśmy coraz bardziej świadomi społecznego i środowiskowego wpływu naszej działalności. Zależy nam na wspieraniu społeczeństwa i prowadzeniu działalności w sposób etyczny i zrównoważony.

Nasze kierunki

Zrównoważony biznes

Nasza otwarta komunikacja z klientami ma również zastosowanie w relacjach z dostawcami. Nasze biura ściśle współpracują z fabrykami partnerskimi, a nasza komunikacja opiera się na zaufaniu. Uczciwe i korzystne warunki biznesowe, nawiązywanie długoterminowych partnerstw oraz utrzymywanie otwartej i skutecznej komunikacji pomagają nam w osiągnięcia zrównoważonych wyników.

Rozwój talentów

Nasz silny i ciągły rozwój pozwala na zapewnienie naszym pracownikom konkretnych perspektyw rozwoju na nadchodzące lata oraz możliwość pracy nad zaawansowanymi i stymulującymi projektami.

Odpowiedzialny biznes

Nasze zaangażowanie w uczciwość w prowadzeniu działalności jest kluczową wartością w naszej działalności. Spełniamy wszystkie wymogi REACH, RoHS i dotyczące minerałów wolnych od konfliktów.

Zrównoważony rozwój w naszych fabrykach

Zrównoważona produkcja PCB jest niewątpliwie częścią naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Produkcja PCB w RPA i Szwecji jest regulowana i monitorowana na kilku obszarach.
Nasze fabryki pozwalają nam być blisko naszych klientów i zmniejszać nasz ślad węglowy.

trax certificates
corporate social responsibility

Podnoszenie świadomości

Jesteśmy głęboko przekonani, że Corporate Social Responsibility (CSR) stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla naszej firmy, dlatego uważamy, że zwiększanie świadomości wśród naszych pracowników i partnerów jest kluczowym elementem skutecznego podejścia do tego zagadnienia.
Nasi pracownicy uczestniczą w innowacyjnych warsztatach, które mają na celu zwiększenie ich świadomości na temat zmian klimatycznych i zaangażowanie ich w dbanie o środowisko.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu ICAPE

Nasza Fundacja Korporacyjna „ICAPE Planète Bleue” została założona, aby dostosować się do naszych celów strategicznych, uznając znaczenie naszego wpływu na społeczności i czyniąc go integralną częścią naszych zasad przewodnich.

Oświadczenie o naszych wynikach niefinansowych pojawi się w maju 2023 r.

corporate social responsibility

Fundacja ICAPE Planète Bleue

Fundacja Korporacyjna ICAPE Planète Bleue została założona w 2021 roku przez grupę ICAPE z misją służenia interesowi ogólnemu oraz ochrony naszej planety. Jej działania koncentrują się na społecznościach, środowisku, edukacji i działaniach humanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem świata morskiego i ochrony oceanów. Główne cele naszej fundacji to pomoc, edukacja, podnoszenie świadomości, ochrona i wsparcie.

Book of good practices

Integrating sustainable and responsible practices

Discover the art of minimizing environmental impact without compromising efficiency. This book empowers you with strategies to reduce energy consumption, waste, and carbon footprints, making sustainability a seamless part of your daily professional life.

Claim Your Free Book!