Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zarówno my, jak i nasi klienci jesteśmy coraz bardziej świadomi społecznego i środowiskowego wpływu naszej działalności. Zależy nam na wspieraniu społeczeństwa i prowadzeniu działalności w sposób etyczny i zrównoważony.

Nasze kierunki

Zrównoważony biznes

Nasza otwarta komunikacja z klientami ma również zastosowanie w relacjach z dostawcami. Nasze biura ściśle współpracują z fabrykami partnerskimi, a nasza komunikacja opiera się na zaufaniu. Uczciwe i korzystne warunki biznesowe, nawiązywanie długoterminowych partnerstw oraz utrzymywanie otwartej i skutecznej komunikacji pomagają nam w osiągnięcia zrównoważonych wyników.

Rozwój talentów

Nasz silny i ciągły rozwój pozwala na zapewnienie naszym pracownikom konkretnych perspektyw rozwoju na nadchodzące lata oraz możliwość pracy nad zaawansowanymi i stymulującymi projektami.

Odpowiedzialny biznes

Nasze zaangażowanie w uczciwość w prowadzeniu działalności jest kluczową wartością w naszej działalności. Spełniamy wszystkie wymogi REACH, RoHS i dotyczące minerałów wolnych od konfliktów.

Zrównoważony rozwój w naszych fabrykach

Zrównoważona produkcja PCB jest niewątpliwie częścią naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Produkcja PCB w RPA i Szwecji jest regulowana i monitorowana na kilku obszarach.
Nasze fabryki pozwalają nam być blisko naszych klientów i zmniejszać nasz ślad węglowy.

trax certificates
corporate social responsibility

Podnoszenie świadomości

Jesteśmy głęboko przekonani, że Corporate Social Responsibility (CSR) stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla naszej firmy, dlatego uważamy, że zwiększanie świadomości wśród naszych pracowników i partnerów jest kluczowym elementem skutecznego podejścia do tego zagadnienia.
Nasi pracownicy uczestniczą w innowacyjnych warsztatach, które mają na celu zwiększenie ich świadomości na temat zmian klimatycznych i zaangażowanie ich w dbanie o środowisko.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu ICAPE

Nasza Fundacja Korporacyjna „ICAPE Planète Bleue” została założona, aby dostosować się do naszych celów strategicznych, uznając znaczenie naszego wpływu na społeczności i czyniąc go integralną częścią naszych zasad przewodnich.

corporate social responsibility

Fundacja ICAPE Planète Bleue

Fundacja Korporacyjna ICAPE Planète Bleue została założona w 2021 roku przez grupę ICAPE z misją służenia interesowi ogólnemu oraz ochrony naszej planety. Jej działania koncentrują się na społecznościach, środowisku, edukacji i działaniach humanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem świata morskiego i ochrony oceanów. Główne cele naszej fundacji to pomoc, edukacja, podnoszenie świadomości, ochrona i wsparcie.

Odbierz darmową książkę!
KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK

Integracja zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk

Odkryj sztukę minimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności. Ta książka zawiera strategie zmniejszania zużycia energii, odpadów i śladu węglowego, dzięki czemu zrównoważony rozwój staje się płynną częścią codziennego życia zawodowego.