ICAPE Group notuje silny wzrost w półrocznych wynikach za 2022 r. i publikuje aktualne informacje na temat swojej działalności.

Fontenay-aux-Roses, Francja, 17:45 CEST 5 października 2022 r – ICAPE Group (kod ISIN: FR001400A3Q3 – mnemonik: ALICA), globalny dostawca płytek drukowanych ujawnia dziś swoje wyniki finansowe za pierwszą połowę bieżącego roku obrotowego, kończącego się 30 czerwca 2022 roku. Wyniki te zostały oficjalnie zatwierdzone przez Radę Dyrektorów w dniu 5 października 2022 r.

● IPO na Euronext Growth® w Paryżu zakończone sukcesem.
● Znaczny wzrost przychodów w pierwszej połowie roku podatkowego, o 51%, osiągając 110,2 mln EUR.
● Silny wzrost EBITDA o 170% do 4,9 mln EUR, a EBIT wykazał wzrost o 413% do 2,8 mln EUR.
● Znacząca poprawa dochodu netto.
● Potwierdzenie celów krótko- i średnioterminowych.
● Przyspieszenie realizacji strategii fuzji i przejęć po udanych przejęciach MON PRINT w Danii i Lusodabel w Portugalii.

Fontenay-aux-Roses, Francja, 17:45 CEST 5 października 2022 r – ICAPE Group (kod ISIN: FR001400A3Q3 – mnemonik: ALICA), globalny dostawca płytek drukowanych ujawnia dziś swoje wyniki finansowe za pierwszą połowę bieżącego roku obrotowego, kończącego się 30 czerwca 2022 roku. Wyniki te zostały oficjalnie zatwierdzone przez Radę Dyrektorów w dniu 5 października 2022 r.

Cyril CALVIGNAC, CEO ICAPE Group, podkreślił:

„Wyniki za pierwsze półrocze pokazują dynamiczny popyt na oferowane przez nas rozwiązania na całym świecie. Rentowny wzrost firmy wynika z połączenia rozwoju organicznego i proaktywnej strategii przejęć, co skutkuje poprawą marż i kontrolowanymi kosztami strukturalnymi. Pod tym względem wszystkie wskaźniki finansowe Grupy znacznie się poprawiły. Oczywiście zamierzamy kontynuować tempo przejęć w drugiej połowie 2022 r., aby zrealizować nasz cel, jakim jest osiągnięcie 230 mln euro przychodów w tym roku. Wszystko to pozwala nam na podtrzymywanie naszych krótko- i średnioterminowych celów handlowych i finansowych”.

Uproszczony rachunek zysków i strat

In €m (IFRS Standards)H1 2021H1 2022Var.
Revenue72.8110.2+51.3%
% growth51.3%
Cost of goods sold(55.2)(81.0)+46.8%

Działalność handlowa i wyniki finansowe

Do 30 czerwca 2022 r. przychody ICAPE Group za pierwsze półrocze osiągnęły 110,2 mln EUR, wykazując wzrost o ponad 50% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku. Ten znaczący wzrost można przypisać dobrym wynikom w Europie i Stanach Zjednoczonych. Działalność ICAPE związana z dystrybucją płytek drukowanych (PCB) stanowiła ponad 85% półrocznych przychodów, podczas gdy działalność DIVSYS i CIPEM, specjalizująca się w dystrybucji niestandardowych części technicznych, stanowiła 15%. Portfel zamówień firmy wyniósł 71,8 mln EUR na koniec czerwca. Handlowa marża brutto również odnotowała znaczny wzrost o 71%, co stanowi ponad 20% przychodów w pierwszym półroczu 2022 roku.

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 13,1 mln EUR, co oznacza wzrost o ponad 54% w porównaniu z pierwszą połową 2021 roku. Wzrost ten wynika ze strategicznych inwestycji w zasoby ludzkie w celu wsparcia przewidywanego przyszłego wzrostu. Pomimo rozszerzenia zakresu działalności firmy, w tym zwiększenia liczby spółek zależnych i wznowienia podróży służbowych, koszty ogólne i administracyjne pozostały pod kontrolą w pierwszej połowie 2021 roku.

Biorąc pod uwagę te czynniki, EBITDA znacznie się poprawiła z 1,8 mln EUR do 4,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 170% w pierwszej połowie 2022 roku. EBIT i zysk netto również wykazały silny wzrost, osiągając odpowiednio 2,8 mln EUR (+413%) i 0,9 mln EUR na koniec czerwca 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. ICAPE Group odnotowała zadłużenie finansowe netto w wysokości 18,3 mln EUR, wynikające z pozycji gotówkowej w wysokości 16,6 mln euro i zadłużenia finansowego w wysokości 34,9 mln EUR.

Najważniejsze informacje dotyczące pierwszej połowy 2022 r. i okresu po zamknięciu

W lipcu 2022 r. spółka z powodzeniem zakończyła podwyższenie kapitału o około 17 mln EUR w ramach pierwszej oferty publicznej IPO, która została zwiększona do 17,4 mln EUR dzięki częściowemu wykonaniu opcji nadprzydziału. Oferta przyciągnęła udział inwestorów instytucjonalnych, przemysłowych, finansowych, a także indywidualnych.

Firma wywiązała się ze swoich zobowiązań, finalizując przejęcia MON PRINT, duńskiej firmy, oraz Lusodabel, wiodącego dostawcy rozwiązań PCB w Portugalii i Hiszpanii. Przejęcia te zostały skonsolidowane jako spółki zależne ICAPE Group ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku.

Potwierdzenie celów handlowych i finansowych

ICAPE Group podtrzymuje swoje cele handlowe i finansowe. Zamierza osiągnąć przychody w wysokości około 230 mln EUR do końca 2022 r., z czego co najmniej 23 mln EUR ma pochodzić z przejęć dokonanych w ciągu roku. Przekłada się to na około 35 mln EUR przychodów za cały rok. Grupa zamierza kontynuować swoją strategię rozwoju poprzez przejmowanie spółek spełniających określone kryteria:

● Umiarkowana wielkość
● Znaczna baza lokalnych klientów
● Marża brutto powyżej 25% przy zachowaniu rentowności
● Silny potencjał synergii handlowych z Grupą

Spółka potwierdza również wszystkie cele zakomunikowane podczas IPO.

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 13,1 mln EUR, co oznacza wzrost o ponad 54% w porównaniu z pierwszą połową 2021 roku. Wzrost ten wynika ze strategicznych inwestycji w zasoby ludzkie w celu wsparcia przewidywanego przyszłego wzrostu. Pomimo rozszerzenia zakresu działalności firmy, w tym zwiększenia liczby spółek zależnych i wznowienia podróży służbowych, koszty ogólne i administracyjne pozostały pod kontrolą w pierwszej połowie 2021 roku.

Biorąc pod uwagę te czynniki, EBITDA znacznie się poprawiła z 1,8 mln EUR do 4,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 170% w pierwszej połowie 2022 roku. EBIT i zysk netto również wykazały silny wzrost, osiągając odpowiednio 2,8 mln EUR(+413%) i 0,9 mln EUR na koniec czerwca 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. ICAPE Group odnotowała zadłużenie finansowe netto w wysokości 18,3 mln EUR, wynikające z pozycji gotówkowej w wysokości 16,6 mln euro i zadłużenia finansowego w wysokości 34,9 mln EUR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *