Anställdas framgångshistorier: Léa Maurel

Léa Maurel, ICAPE Groups marknadschef för Asien och Amerika, har rest världen runt med företaget, fördjupat sig i nya kulturer och blivit en nyckelfigur i organisationen.

Léas berättelse exemplifierar den transformativa kraften i att omfamna nya upplevelser, överskrida gränser och blomstra i en sammankopplad värld. Hennes framgång är inte bara ett resultat av personliga prestationer utan ett bevis på det gemensamma engagemanget och de kollektiva ansträngningarna från hennes kollegor, vänner och mentorer som trodde på hennes potential. Under Léas fortsatta resa kan man förvänta sig att hon kommer uppnå fantastiska milstolpar och lämna ett outplånligt märke på ICAPE Groups globala landskap.

Låt oss börja från början. År 2017, på din födelsedag, fattade du ett livsförändrande beslut att börja i ICAPE Group. Kan du berätta mer om det och hur det formade din karriär?

Léa: Att börja i ICAPE Group var en mycket viktig vändpunkt för mig. Med en kandidatexamen och en magisterexamen fick jag ett franskt VIE-kontrakt, vilket ledde till att jag blev den första teammedlemmen i det helt nya marknadsföringsteamet på vårt asiatiska huvudkontor i Kina. Tanken att arbeta utomlands och vara en del av en organisation på väg uppåt med en ”start-up”-anda var en stor motivation för mig. Det öppnade dörrarna till en värld av möjligheter och gjorde det möjligt för mig att växa både som person och professionellt.

Du vågade dig in på ett helt främmande territorium när du flyttade från Frankrike till Kina. Hur anpassade du dig till den nya kulturen och skapade marknadsavdelningen där?

Léa: Att flytta till Kina var utan tvekan en utmaning, men jag kände mig aldrig ensam. Det var tack vare värmen och stödet från mina kinesiska och utländska kollegor. Vi var som en familj och deras förståelse för mina behov och svårigheter hjälpte mig att klara det. ICAPE Group spelade även en avgörande roll för att hjälpa mig att hantera de administrativa delarna av att bosätta sig i Kina. Att lära mig mandarin och integrera mig i den kinesiska kulturen genom språkkurser underlättade ytterligare min anpassning.

När du navigerade genom den kinesiska arbetskulturen, vilka var några av de viktigaste insikterna du fick och utmaningarna du mötte?

Léa: Arbetskulturen i Kina var mycket annorlunda mot vad jag var van vid i Frankrike och Europa. Jag lärde mig att det var viktigt att skapa relationer och att vara flexibel. Samarbete och lagarbete värderas högt och jag insåg snabbt att lagarbete var avgörande för att nå framgång. Jag var även tvungen att lära mig några outtalade regler, exempelvis vikten av hierarkin med en stor respekt för överordnade. Den viktigaste lärdomen var att du får tillbaka det du själv satsar: om du gör en aktiv ansträngning för att lära känna människor och förstå deras kultur kommer du att få en berikande och givande upplevelse. Du skördar det du sår.

Léa Maurel och teamet på ICAPE Groups servicekontor i Kina – 2018

Efter ett år i Kina befordrades du till chef och tog på dig ansvaret för att bilda marknadsavdelningen. Kan du berätta om din erfarenhet och det som du har uppnått?

Léa: Befordran till chef var en stor ära för mig. Jag visste att det fanns behov av ytterligare stöd, därför rekryterade jag det kinesiska kontorets första marknadsföringskoordinator. Tillsammans arbetade vi med många projekt med kollegor från hela världen. Trots det fysiska avståndet har vi skapat en vänlig och produktiv arbetsmiljö. Att se marknadsavdelningen växa och uppnå stora saker har varit otroligt givande.

COVID-19-pandemin medförde oförutsedda utmaningar globalt. Hur har ICAPE Group och du anpassat dig efter dessa omständigheter i Kina?

Léa: När pandemin drabbade Kina rådde osäkerhet. ICAPE Group och jag anpassade oss dock snabbt genom att implementera en ”hemmakontorspolicy”, som prioriterade säkerhet och hälsa för alla anställda. Denna praxis har blivit utbredd över hela världen, men det var ett nytt begrepp i den kinesiska arbetskulturen. Marknadsföringsteamet i Kina tog sig framgångsrikt igenom detta okända territorium genom att upprätthålla en öppen kommunikation, ta till sig teknik och stödja varandra under denna svåra period.

I september 2020 tog du farväl av Kina och tog dig an nya yrkesmässiga gränser i Amerika. Kan du dela med dig av skälen till denna flytt och dina erfarenheter hittills?

Léa: Att återvända till USA var en dröm som gick i uppfyllelse för mig. USA har en speciell plats i mitt hjärta, eftersom jag har bott där tidigare. ICAPE Group erbjöd mig en spännande möjlighet att hjälpa till att stärka vår marknadsförings- och försäljningsnärvaro i Nord- och Sydamerika. Även om anpassningen till arbetskulturen i viss utsträckning var utmanande efter Kina, var jag glad över chansen att fortsätta bidra till företagets tillväxt.