Routing

PCB-resa 13:

Routing

Syftet med routingprocessen, även känd som profilering, är att skära ut varje kretskort ur produktionspanelen. Även om alla kretskort sitter på samma panel behöver de inte nödvändigtvis tillhöra samma kund

1 - FÖRBEREDELSE

Operatören stackar upp till 4 paneler, på samma sätt som för borrningsprocessen. I detta fall kräver routingprocessen en fräsmaskin och bits med ett annat antal huvuden: 1, 2, 4 eller 6 huvuden.

routing preparation
routing

2 - ROUTING

Inre och yttre konturer av kretskortet skapas under denna process. Samtidigt rengörs korten för att säkerställa att inget damm finns kvar som ett resultat av denna operation. I slutet av cykeln tar operatören bort alla delar från bordet och kretskorten är nu avpanelade. Beroende på kundens önskemål kan korten även fräsas utan avpanelning

3 - KONTROLL

Operatören övervakar fräsningens dimensioner med en optisk kamera för att säkerställa att de inre och yttre konturerna har frästs korrekt och inte har påverkat kretsen.

4 - V-CUT

Efter routing används V-Scoring eller V-cut för att förskära kretskortet på kundpanelen så att kretskorten kan separeras efter bestyckningssteget. Detta är huvudsyftet med detta steg. Korten är sedan lätta att fästa.

5 - KONTROLL

När de är klara utförs kontroller med en V-cut-testare för att mäta V-cut-djupet enligt GERBER-filen.