Trasowanie

Etapy płytki drukowanej 13:

Trasowanie

Celem procesu trasowania, znanego również jako profilowanie, jest wycięcie każdej płytki drukowanej z panelu produkcyjnego. W rzeczywistości, nawet jeśli wszystkie płytki drukowane znajdują się na tym samym panelu, niekoniecznie wszystkie należą do tego samego klienta

1 – PRZYGOTOWANIE

Operator układa do 4 paneli w taki sam sposób, jak w przypadku procesu wiercenia. W tym przypadku proces frezowania wymaga frezarki i bitów z różną liczbą głowic: 1, 2, 4 lub 6 głowic.

routing preparation
routing

2 – TRASOWANIE

Podczas tego procesu tworzone są wewnętrzne i zewnętrzne kontury PCB. W tym samym czasie płytki są czyszczone, aby zapewnić, że w wyniku tej operacji nie pozostanie żaden pył. Po zakończeniu całego procesu operator zdejmuje wszystkie części ze stołu, a płytki drukowane są teraz depanelizowane. W zależności od życzenia klienta, płytki mogą być również frezowane bez depanelizowania.

3 – KONTROLA

Operator wykorzystuje kamerę optyczną do monitorowania wymiarów procesu frezowania, zapewniając, że wewnętrzne i zewnętrzne kontury zostały dokładnie wyfrezowane bez wpływu na obwód.

4 – V-CUT

Po procesie trasowania, V-Cut lub V-Scoring jest stosowany do wstępnego cięcia PCB na panelu klienta, umożliwiając łatwe oddzielenie poszczególnych płytek po etapie montażu. Jest to główny cel tego kroku. Płyty można następnie łatwo oddzielić.

5 – KONTROLA

Po zakończeniu procesu V-Cut przeprowadzane są kontrole jakości przy użyciu testera V-Cut w celu pomiaru głębokości V-Cut zgodnie ze specyfikacją pliku GERBER.