ICAPE Group ökar takten i Tyskland med förvärvet av Princitec

Förvärvet av Princitec är en ny milstolpe för ICAPE Groups verksamhet i Tyskland!

ICAPE Group tillkännagav förvärvet av 100 % av kapitalet i Princitec, en leverantör av mönsterkort med högt mervärde.

Sedan 2004 har Princitec, som ligger nära Düsseldorf, tillhandahållit hela sortimentet av tekniska tjänster, inköp och kvalitetstjänster i samband med distribution av mönsterkort. Med stöd av ett nätverk av 11 distributörer i Asien och Europa drar företaget nytta av den kommersiella kapaciteten för att tillgodose behoven hos en mängd olika branscher inom mycket snäva tidsfrister, särskilt tack vare sitt breda sortiment av produkter. Med en bas på 35 aktiva kunder, främst belägna i Tyskland, genererade Princitec en omsättning på 6,5 miljoner euro 2022 med en bruttomarginal på cirka 25,5 %.

Med denna transaktion låser ICAPE Group upp en betydande synergipotential, samtidigt som den fortsätter att diversifiera sin inköp, vilket stärker den unika logistiska kapaciteten att leverera i tid, överallt i världen och till bästa pris. Efter förvärvet av HLT, som tillkännagavs i slutet av maj 2023, stärker denna nya signatur också ICAPE Groups positionering på den tyska marknaden, Europas ledande mönsterkortsmarknad.

Yann Duigou, vd för ICAPE Group, berättade: ”Med förvärvet av Princitec fortsätter vi accelerationen av vår externa tillväxtstrategi, med fokus på leverans, kommersiella synergier och kostnadsoptimering. Princitec har alla nödvändiga tillgångar för att generera inkrementell organisk tillväxt efter dess integration i vår koncern. Dess erfarna team, solida leverantörsnätverk och kundportfölj som spänner över en mängd olika branscher kommer dessutom att stärka vår position i Tyskland, en av världens ledande marknader. Vår pipeline av potentiella förvärv är fortfarande mycket stark och vi har långt framskridna diskussioner med mål som täcker alla geografiska områden, vilket gör det möjligt för oss att upprepa vårt mål om ytterligare intäkter på 30 miljoner euro i år.

Bernhard Tschampel, vd för Princitec, tillade: ”ICAPE Group har, utöver sin position som en ledande aktör på vår marknad, en uppsättning värderingar som är i linje med vårt DNA med fokus på produktkvalitet och kundrelationer. Tack vare denna förening kommer våra kunder att dra full nytta av ICAPE Groups köpkraft och unika logistik och leda till en förbättring av kvaliteten på den service som tillhandahålls av våra team. Vi ser fram emot att samarbeta med koncernens tyska dotterbolag för att utnyttja de potentiella synergierna mellan våra två enheter.

Liksom vid förvärvet av HLT nyligen genomförs transaktionen av dotterbolaget ICAPE Deutschland GmbH och finansieras till 100 % kontant. Princitecs nio medarbetare kommer även att stärka koncernens lokala dotterbolag.