ICAPE Group tillkännager förvärv av den tyska PCB-distributören HLT:s tillgångar

HLT ligger i den tyska delstaten Baden-Württemberg, som är känd för industriområdet som specialiserat på bilproduktion, och levererar PCB till cirka 50 välkända kunder.

HLT har ett nätverk med 6 leverantörer och egen logistik och erbjuder en rad tjänster med högt mervärde inom så olika områden som fordon, hemautomatisering, telekommunikation, flyg och den medicinska industri. HLT är därmed positionerat på marknader som kräver ett brett utbud av produkter i små och medelstora volymer (”High-Mix Low-Volume”). HLT hade en omsättning på nästan 4,1 miljoner euro 2022.

Tack vare sin diversifierade kundportfölj och sitt strategiska läge har HLT en stor potential för synergier med det tyska dotterbolaget till ICAPE Group. Med detta förvärv stärker koncernen sin position som en ledande aktör på en av de stora marknaderna för PCB-distribution i Europa och världen. HLT:s leverantörsportfölj och logistikplattform kommer att konsolidera och optimera det globala nätverket som struktureras av ICAPE Group, vilket ger en betydande värdeskapande potential.

Cyril Calvignac, ICAPE Groups CEO, berättade: ”Tyskland är en av de viktigaste marknaderna i världen, både för vår bransch och för vår koncern, och det är därför vi är entusiastiska över att stärka vår position där idag genom förvärvet av HLT:s rörelsetillgångar. Dess mycket skickliga team arbetar dagligen för några av de största namnen i branschen och deras expertis kommer att vara en stor tillgång för vår utveckling på denna mogna marknad. HLT:s värden, med fokus på hög servicekvalitet med högt mervärde, matchar våra perfekt. Vi är övertygade om att många synergier kommer att uppstå genom att kombinera våra kunskaper, särskilt på lokal nivå.

Ralf Heissenberger, Heissenberger leiterplattentechniks verkställande direktör, fortsatte: ”Genom att gå med i ICAPE-koncernen blir vi samarbetspartners med en världsledare inom PCB-distribution, vars köpkraft, leverantörsnätverk och logistikplattform gör det möjligt för oss att leverera en ännu mer differentierad tjänst till våra kunder. Vi ser fram emot att arbeta med koncernens team, både i Tyskland och internationellt, för att utnyttja alla synergier som kan uppstå mellan våra två strukturer.”

Detta förvärv av tillgångar utförs av dotterbolaget ICAPE Deutschland GmbH och finansieras till 100 % kontant.