ICAPE Group ogłasza przejęcie aktywów HLT, niemieckiego dystrybutora PCB

HLT ma siedzibę w niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia, znanym obszarze przemysłowym specjalizującym się w produkcji dla branży motoryzacyjnej, i dostarcza PCB do około 50 znanych klientów.

Dzięki sieci 6 dostawców i własnym możliwościom logistycznym, HLT świadczy szereg usług o wysokiej wartości dodanej w tak zróżnicowanych branżach, jak motoryzacja, automatyka domowa, telekomunikacja, przemysł lotniczy i medyczny. HLT cieszy się wysoką pozycją na rynkach, które wymagają szerokiej gamy produktów dostępnych w małych i średnich ilościach („High-Mix Low-Volume”). W 2022 r. firma HLT wygenerowała przychody w wysokości prawie 4,1 mln euro.

Dzięki zróżnicowanemu portfolio klientów i strategicznej lokalizacji, HLT wykazuje duży potencjał synergii z niemiecką spółką zależną ICAPE Group. Dzięki temu przejęciu Grupa umocni swoją pozycję lidera na jednym z głównych rynków dystrybucji PCB w Europie i na świecie. Ponadto portfolio dostawców i platforma logistyczna HLT skonsolidują i zoptymalizują globalną sieć utworzoną przez ICAPE Group, oferując znaczny potencjał tworzenia wartości.

Cyril Calvignac, ICAPE Group’s CEO, mówi: „Niemcy stanowią jeden z najważniejszych rynków na świecie, zarówno dla naszej branży, jak i dla naszej Grupy, dlatego z entuzjazmem wzmacniamy naszą pozycję w tym kraju poprzez przejęcie aktywów operacyjnych HLT. Wysoko wykwalifikowany zespół firmy codziennie pracuje dla największych marek w branży, a doświadczenie jej pracowników będzie ogromnym atutem dla naszego rozwoju na tym dojrzałym rynku. Wartości HLT, skoncentrowane na wysokiej jakości usług o wartości dodanej, doskonale pasują do naszych. Jesteśmy przekonani, że w efekcie połączenia naszego know-how, szczególnie na poziomie lokalnym, wyniknie wiele synergii”.

Ralf HEISSENBERGER, Dyrektor Zarządzający HEISSENBERGER LEITERPLATTENTECHNIK, dodaje: „Dołączając do ICAPE Group, rozpoczynamy współpracę ze światowym liderem w dystrybucji PCB, którego siła nabywcza, sieć dostawców i platforma logistyczna umożliwią nam dostarczanie jeszcze bardziej zróżnicowanych usług naszym klientom. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołami Grupy, zarówno w Niemczech, jak i na arenie międzynarodowej, aby wykorzystać wszystkie nasze synergie i wdrożyć je między naszymi dwiema strukturami”.

Aktywa zostały nabyte przez spółkę zależną ICAPE Deutschland GmbH i zostały w 100% sfinansowane gotówką.