Förproduktionsteknik

Kretskortsresa 1:

Förproduktionsteknik

Allt börjar med teknikavdelningen. De tar emot GERBER-filen, kontrollerar den och jämför den med ordern, IPC-standarder och leverantörens kapacitet.

1 - Gerber-filkontroll

ICAPE Groups ingenjörer utför en DFM-granskning (Design For Manufacturability), kontrollerar data, kopparlagren, den mekaniska ritningen, specifikationerna samt linjen och avståndet mellan spåren. När det är gjort skapar vi vid behov en fil som heter ”Tekniska frågor”.

2 - DFM-granskning

Denna fil skickas till kunden för att föreslå en möjlig lösning eller förbättring, till exempel olika paneliseringstekniker, typ av lödmask, design, basmaterial, varumärke eller specifikationer och till och med olika tekniker för att vara genomförbara och kostnadseffektiva i de utvalda partnerfabrikerna enligt IPC-standarder.

3 - Partner DFM-granskning

Vår partnerfabrik kommer in i bilden, tar emot data, genomför en andra DFM-granskning och börjar kombinera kretsmönster på produktionspanelen.

4 - Grafiktryck

Varje kretskortslager kontrolleras och överförs till tryckmaskinen. Vi har en grafik för varje lager: inre, yttre, lödmask, förklaringstryck och även speciallager som vias, skalbar mask, kol, etc. All denna grafik kan användas för tusentals paneler.

5 - Grafikkontroll

Varje kretskortslager kontrolleras och överförs till tryckmaskinen. Vi har en grafik för varje lager: inre, yttre, lödmask, förklaringstryck och även speciallager som vias, skalbar mask, kol, etc. All denna grafik kan användas för tusentals paneler.