Förklaringstryck

PCB-resa 11:

Förklaringstryck

I förklaringstryckprocessen trycks all viktig information på kortet, t.ex. tillverkarmärkning, företagets ID-nummer och varningsetiketter. Två metoder används huvudsakligen i denna process: Screentryck, även känt som silkscreen, och DLP för Direct Legend Printing med en bläckstråleskrivare. Det ser enkelt ut, men precis som varje steg i kretskortstillverkningen kräver det precision.

1 - SCREENTRYCK

Som i de flesta stadier av kretskortstillverkning är grafiken från GERBER-filen viktig för processen att skriva ut förklaringsmönstret. Den första metoden är screentryck, även känt som silkscreen-process. Oavsett om de är manuella eller automatiska kräver de båda polyesterskärmar som spänns över aluminiumramar. Både aluminiumramarna och panelen registreras för att garantera korrekt inriktning, för att undvika tryckfärg på kopparmönstret och för att säkerställa att lödningsprocessen inte påverkas. Bläcket trycks genom stencilen på laminatet.

legend printing control

2 - KONTROLL

När kretskortet har silkscreenats med rätt information utförs en visuell inspektion av operatören. I händelse av defekt kommer operatören att bedöma problemet eller ta bort kortet från produktionsprocessen

3 - HÄRDNING

Om resultatet av screentrycket är bra kommer korten att härdas för att få bläcket att stelna.

direct legend printing

4 - INKJET

Den andra processen för att applicera den förklarande texten fungerar som en konventionell bläckstråleskrivare och kallas DLP eller Direct Legend Printing. Registreringen görs automatiskt av maskinen. Bläckstråleskrivaren sprutar bläckdroppar på panelen för att generera bilden. Dessa bläckdroppar härdas direkt med UV-ljus.

5 - KONTROLL

Operatören utför även visuella kontroller för att säkerställa att texten är korrekt utskriven. Trots modernare utrustning är DLP att föredra endast för prototyper och små volymer, medan screentryck är mycket snabbare och används för massproduktion.