Borrning

Kretskortsresa 5:

Borrning

Det femte avsnittet av vår kretskortsresa fokuserar på en av de mest spektakulära processerna i vår webbserie: borrning! Det är inte bara den mest imponerande processen utan också den mest oåterkalleliga! Det är viktigt att det här steget genomförs mycket noggrant eftersom även ett litet fel kan leda till en stor förlust. Upptäck de olika stegen i processen (mekanisk borrning eller laserborrning, minsta diameter eller till och med kontroller) genom att följa med våra två experter från ICAPE Group till en av våra partnerfabriker i Kina.

1 - FÖRBEREDELSE

För bättre noggrannhet och värmehantering används specifika material som aluminium, trä eller melamin i toppen och botten av stapeln.

2 - VERKTYGSKONTROLLER

Borren måste vara perfekt formad och uppfylla reglerna för antalet hål som kan utföras med samma verktyg. För högteknologiska kretskort används endast nya verktyg. För kretskort av standardtyp slipas borrarna upp till 3 gånger innan de byts ut.

3 - MEKANISK BORRNING

Beroende på serie hanterar borrmaskinen en panel åt gången för högteknologiska produkter. Men det är också möjligt att installera upp till 4 paneler samtidigt, beroende på tjocklek, med 1 till 6 borrhuvuden. Under 1990-talet brukade vi borra med en minsta diameter på 400 mikrometer. Idag kan vi borra med en noggrannhet på minst 150 mikrometer.

4 - KONTROLLER

För att underlätta den visuella kontrollen borras alla hål av olika storlek på kanten av varje kort och inspekteras efter borrningsfasen. Panelerna kontrolleras också automatiskt med en hålverifieringsmaskin. För den interna kontrollen går korten genom röntgenmaskinen, som kontrollerar hela positioneringen i förhållande till det inre lagret.

5 - LASERBORRNING

Laserborrmaskinen kan generera viashål på mellan 50 och 150 mikrometer. Nuvarande verktyg baseras på två huvudtyper av laser: UV- eller CO2-laser, och ibland båda beroende på processen. Här finns inget över- eller undermaterial, så vi kan bara borra en panel åt gången och lasern stannar när den träffar kopparn på N-1-lagret. Det finns två huvudkontroller för att säkerställa att borrhålen uppfyller de begärda måtten och för att kontrollera renheten.