Basmaterial

Kretskortsresa 2:

Basmaterial

Upptäck hur panelerna lagras och förbereds innan de går vidare till nästa steg i tillverkningsprocessen!

1 - FÖRVARING

Alla kretskortstillverkare tillverkar inte grundläggande råmaterial som pre-preg eller kopparfolie. Alla råvaror levereras i enlighet med ICAPE Groups tekniska krav. Materialen lagras efter typ, total tjocklek, koppartjocklek och varumärke.

storage base materials

2 - ORDERFÖRBEREDELSE

Enligt ordern väljer fabriken ut de material som behövs i lagret. Panelerna packas upp och förbereds för att genomgå processen.

3 - KONTROLLER

Kontrollen av varje sats är en viktig punkt. Koppartjockleken och den totala tjockleken kontrolleras noggrant med högprecisionsverktyg för att säkerställa att de uppfyller kundernas behov i enlighet med den teknik som skapats

cutting base materials

4 - SKÄRNING

Panelen måste skäras till produktionsstorlek. Nuförtiden är kantbearbetning och panelgeometri mycket viktiga för CCD-registrering och hanteringsutrustning.

5 - SLUTBEHANDLING AV HÖRN

De flesta företag har rundat hörnen på panelerna för att minska risken för repor och säkra hanteringen under nästa steg i tillverkningsprocessen