Avbildning av yttre lager

Kretskortsresa 7:

Avbildning av yttre lager

Avbildningen av det yttre lagret liknar avbildningen av det inre, men är mycket mer komplex med hålen och ytjämnheten. Låt oss se hur detta spektakulära steg i kretskortstillverkningen går till!

1 - FÖRBEREDELSE OCH LAMINERING

Ytan förbereds: kort tunnare än 500 mikrometer genomgår en kemisk rengöringsprocess, medan tjockare kort genomgår en mekanisk rengöringsprocess med hjälp av slipborstar. Korten värms upp för bättre vidhäftning av fotoresistfilmen. Därefter beläggs skivorna med en automatisk laminering på X och Y. Kanten skärs direkt av maskinen.

outer layer imaging preparation

2 - REGISTRERING OCH UV-ISOLERING

Vid halvautomatisk isolering kontrolleras grafiken igen innan det läggs i maskinen. Registreringen sker optiskt mellan hålen och målen med 2 eller 4 CCD-kameror. När panelen uppfyller kvalitetskriterierna appliceras ett vakuum, varefter kortet utsätts för en UV-strålning mellan 1 och 20 sekunder för att polymerisera fotoresisten, vilket skapar en bild av kretsmönstret.

3 - REGISTRERING OCH LASERISOLERING

För avancerade produkter och material med hög densitet används Laser Direct Imaging (direktlaseravbildning). Maskinen är helautomatisk, så lastning, registrering med 4 CCD-kameror och överföring av lagerbilden sker på några sekunder. LDI är också en viktig faktor när det handlar om snäva toleranser och noggrann registrering, t.ex. 50 mikrometer eller mindre.

developing outer layer imaging

4 - UTVECKLING

När isoleringen är klar tas skyddet på den torra filmen bort. De områden som inte utsatts för UV-ljus eller laser är ohärdade och kommer att lösas upp i det framkallande natriumbadet, vilket ger kretskortet den vackra blå färgen. Bilden av det yttre lagret är nu tryckt och redo att ta emot elektrolytisk koppar.

5 - AUTOMATISK OPTISK INSPEKTION

Den automatiska optiska inspektionen av de yttre lagren bekräftar att det inte finns några defekter, vare sig elektriska öppningar eller kortslutningar. Precis som för det inre lagret används originaldesignen från GERBER-filen som modell för den optiska kameran. Om maskinen hittar en inkonsekvens kommer en tekniker att bedöma problemet.