Obrazowanie warstwy zewnętrznej

Etapy płytki drukowanej 7:

Obrazowanie warstwy zewnętrznej

Obrazowanie warstwy zewnętrznej jest podobne do obrazowania warstwy wewnętrznej, jednak ze względu na obecność otworów i chropowatość powierzchni proces ten jest bardziej złożony. Zobaczmy, jak przebiega ten spektakularny etap procesu produkcji PCB!

1 – PRZYGOTOWANIE I LAMINOWANIE

Przed rozpoczęciem powierzchnia płytki PCB musi zostać odpowiednio przygotowana. Do płytek o grubości mniejszej niż 500 mikrometrów stosuje się proces czyszczenia chemicznego. W przypadku grubszych płytek preferowany jest proces czyszczenia mechanicznego przy użyciu szczotek ściernych. Następnie płytki są podgrzewane, aby zapewnić lepszą przyczepność warstwy fotorezystu. Po przygotowaniu powierzchni płytki są poddawane automatycznemu procesowi laminacji na osiach X i Y. Krawędź jest cięta bezpośrednio przez maszynę.

outer layer imaging preparation

2 – REJESTRACJA I NASŁONECZNIENIE UV

W przypadku półautomatycznego izolowania grafika jest ponownie sprawdzana przed ponownym wprowadzeniem do maszyny. Proces rejestracji odbywa się optycznie za pomocą 2 lub 4 kamer CCD, które porównują pozycję wzoru z pozycją otworów. Po potwierdzeniu dokładnej rejestracji zastosowana jest próżnia, a następnie płytka jest poddawana działaniu światła UV przez okres od 1 do 20 sekund. Światło UV powoduje polimeryzację fotorezystu, co tworzy obraz wzoru obwodu na płytce.

3 – REJESTRACJA I NASŁONECZNIENIE LASEROWE

W przypadku produktów wysokiej klasy i materiałów o dużej gęstości stosuje się bezpośrednie obrazowanie laserowe. Ta maszyna jest w pełni automatyczna, co oznacza, że proces ładowania, rejestracji za pomocą 4 kamer CCD i przesyłania obrazu warstwy odbywa się w ciągu kilku sekund. Obrazowanie laserowe jest szczególnie ważne, gdy wymagane są dokładne tolerancje i ścisła rejestracja, taka jak 50 mikrometrów lub mniej.

developing outer layer imaging

4 – ROZWÓJ

Po zakończeniu procesu nasłonecznienia usuwana jest warstwa ochronna na suchej folii. Obszary, które nie były wystawione na działanie światła UV lub lasera, pozostają nieutwardzone. Te obszary zostaną rozpuszczone w kąpieli sodowej, co doprowadzi do odsłonięcia pięknej niebieskiej barwy płytki. Obraz warstwy zewnętrznej jest teraz wydrukowany i gotowy do przyjęcia miedzi elektrolitycznej.

5 – AUTOMATYCZNA INSPEKCJA OPTYCZNA

Automatyczna inspekcja optyczna warstw zewnętrznych ma na celu potwierdzenie braku wad, takich jak przerwy elektryczne lub zwarcia. Podobnie jak w przypadku warstwy wewnętrznej oryginalny projekt z pliku GERBER służy jako model dla kamery optycznej. Jeśli zostanie wykryty problem, technik oceni go.