Heltäckande guide till PCB-material

Förståelse för de råmaterial som används vid tillverkning av mönsterkort är avgörande för att optimera prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. I denna omfattande guide fördjupar vi oss i de olika råmaterial som används vid tillverkning av mönsterkort och tar upp viktiga frågor för att ge värdefulla insikter.

Vad är PCB-råvaror?

PCB-råmaterial består av organiska och icke-organiska substrat och ledande kopparlager.

Organiska substrat består av papperskärnor impregnerade med fenolhartser eller lager av vävda eller ovävda glasfiberdukar impregnerade med epoxi-, polyimid-, cyanatester- eller BT-hartser.

Icke-organiska substrat inkluderar keramik, aluminium och koppar-invar-koppar.

Valet av organiskt material beror på de fysiska egenskaper som krävs för mönsterkortsapplikationen, t.ex. driftstemperatur, frekvens eller mekanisk hållfasthet.

Användningen av oorganiska material styrs främst av behovet av effektiv värmeavledning.

Typer av PCB-råmaterial

Substrat:

Substraten utgör den bas som kopparn är bunden till. Denna struktur ger stöd åt komponenterna. Vanliga substratmaterial är FR-4, CEM-1, CEM-3, keramiskt fyllda kolväten, PTFE, modifierade epoxihartser, BT (bismaleimidtriazin), aluminium, keramik och flexibla material.

Ledande material

Ledande material används för att skapa ledningsbanor, pads och vior på mönsterkortets yta. Koppar är det mest använda ledande materialet på grund av dess utmärkta elektriska ledningsförmåga och överkomliga pris. Andra ledande material är silver och guld för keramiska mönsterkort.

Applikationsspecifika råmaterial

Högfrekventa tillämpningar:

För högfrekventa tillämpningar erbjuder specialiserade material som modifierade epoxihartser eller keramiskt fyllda kolväten överlägsen elektrisk prestanda, låg dielektrisk förlust och termisk stabilitet.

RF/Mikrovågsapplikationer:

När det gäller RF/mikrovågsapplikationer kan keramiskt fyllda kolväten och keramiskt fyllda PTFE uppfylla de nödvändiga prestandakraven.

Termisk hantering:

I tillämpningar som kräver effektiv värmeavledning föredras IMS (isolerat metallsubstrat) som aluminiumbaserade substrat på grund av deras utmärkta värmeledningsförmåga. Keramiska mönsterkort används också för tillämpningar med höga temperaturer där värmehanteringen är kritisk.

Flexibilitet och begränsat utrymme:

Flexibla mönsterkortsmaterial, t.ex. polyimid, passar perfekt för tillämpningar som kräver flexibilitet och där det finns snålt med utrymme, t.ex. bärbara enheter och medicinska implantat.

Tillämpningar, fördelar och nackdelar:

Mönsterkort (PCB) är integrerade komponenter i elektroniska enheter och ger mekaniskt stöd och elektriska anslutningar för olika elektroniska komponenter. Valet av mönsterkortsmaterial beror på faktorer som krav på tillämpning, kostnad och prestandaspecifikationer. Här är några vanliga typer av PCB-material tillsammans med deras användningsområden, fördelar och nackdelar:

FR-4:

Användningsområden: FR-4 är det mest använda materialet för mönsterkort och lämpar sig för ett brett spektrum av användningsområden, t.ex. konsumentelektronik, fordonselektronik, industriella kontroller, militär, avionik, medicinsk utrustning m.m.

Fördelar:

Utmärkt elektrisk isoleringsförmåga

God mekanisk hållfasthet och dimensionsstabilitet

Prisvärd

Lätt att få tag på

Nackdelar:

Begränsad termisk ledningsförmåga

Inte lämplig för stansning

CEM-1:

Användningsområden: CEM-1 används ofta i billig konsumentelektronik och hushållsapparater.

Fördelar:

Låg kostnad

Goda stansegenskaper

Nackdelar:

Ej lämplig för dubbelsidiga mönsterkort med pläterade hål

CEM-3:

Användningsområden: CEM-3 används ofta i konsumentelektronik och hushållsapparater.

Fördelar:

CEM-3 kan användas som ett lågkostnadsalternativ till FR4 där kraven på prestanda är lägre

Fördelen jämfört med CEM-1 är att hålen kan pläteras igenom

Lämplig för stansning

Nackdelar:

Inte lika lättillgänglig som FR4

FR-4 med modifierade epoxihartssystem:

Användningsområden: Dessa material används ofta i högprestandaapplikationer som HDI-konstruktioner (High Density Interconnect), inom flyg- och rymdindustrin samt inom telekommunikation.

Fördelar:

Bra elektrisk prestanda vid högre frekvenser

Lägre dielektriska förlustvärden jämfört med konventionell FR4

Förbättrad termisk stabilitet jämfört med FR4

Nackdelar:

Högre kostnad jämfört med standard FR-4

IMS-mönsterkort:

Användningsområden: IMS-kretskort (isolerade metallsubstrat) som aluminiumbaserade kretskort används i applikationer som kräver effektiv värmeavledning, t.ex. LED-belysning, nätaggregat och fordonselektronik.

Fördelar:

Utmärkt termisk ledningsförmåga

Låg vikt

God dimensionsstabilitet

Relativt lågt pris

Nackdelar:

Svårt att bearbeta

Komplicerat att tillverka mer än ett lager

Flexibla mönsterkort (Flex PCB):

Användningsområden: Flex PCB används i applikationer som kräver flexibilitet eller där det råder brist på utrymme, t.ex. bärbara enheter, medicintekniska produkter och fordonselektronik.

Fördelar:

Flexibel och böjlig

Minskad storlek och vikt

Flex i kombination med styva mönsterkort ger mer tillförlitliga förbindelser mellan korten jämfört med kablage av styva kretskort

Nackdelar:

Högre kostnad jämfört med styva mönsterkort

Begränsad mekanisk hållfasthet jämfört med styva kretskort

Keramiska mönsterkort:

Användningsområden: Keramiska mönsterkort används i applikationer med höga temperaturer och hög effekt, t.ex. kraftelektronik, LED-paket och sensorer.

Fördelar:

Utmärkt termisk ledningsförmåga

Beständighet mot höga temperaturer

Utmärkt dimensionsstabilitet

Nackdelar:

Högre kostnad jämfört med standard FR-4

Något bräcklig och kan kräva varsam hantering vid montering

Endast ett fåtal leverantörer kan tillverka flera keramiska lager på grund av processen och de extrema temperaturkraven

Svårt att bearbeta

Keramiskt fyllda kolväten/PTFE:

Användningsområden: Dessa material används ofta i högfrekventa och högpresterande applikationer som RF/mikrovågskretsar, flyg- och rymdindustrin samt telekommunikation.

Fördelar:

Utmärkt elektrisk prestanda vid höga frekvenser

Låg dielektrisk förlust

God termisk stabilitet

Nackdelar:

Högre kostnad jämfört med standard FR-4

Begränsad tillgång till specifika formuleringar

Slutsats:

Förståelse för de olika råmaterial som används vid tillverkning av mönsterkort är avgörande för att optimera prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet hos elektroniska apparater. Genom att välja rätt material baserat på applikationsspecifika krav kan kunden förvänta sig optimal prestanda från mönsterkortet i dess arbetsmiljö.

Vanliga frågor (FAQ) om råmaterial till mönsterkort:

Vad är PCB-råmaterial?

Råmaterial för mönsterkort, som omfattar substrat och ledande material, är de grundläggande komponenter som används vid tillverkningen av mönsterkort.

Vilka typer av substrat används vanligen vid tillverkning av mönsterkort?

Vanliga substratmaterial är bland annat FR-4, CEM-1, CEM-3, keramiskt fyllda kolväten, PTFE, modifierade epoxier, aluminium, keramik och flexibla material. Varje substrat har unika egenskaper som passar för olika användningsområden.

Vilka ledande material används för att skapa ledningsbanor på mönsterkort?

Koppar är det mest använda ledande materialet på grund av dess utmärkta elektriska ledningsförmåga och överkomliga pris. Andra alternativ är silver och guld för keramiska mönsterkort.

Vilka är fördelarna med att använda keramiskt fyllda kolväten eller keramiskt fyllda PTFE-material vid tillverkning av mönsterkort?

Alla dessa material har överlägsen elektrisk prestanda, låg dielektrisk förlust och termisk stabilitet, vilket gör att de passar utmärkt för mikrovågs- och millimetervågsfrekvenser samt RF-applikationer.

Varför är aluminiumbaserade mönsterkort att föredra för termisk hantering?

Aluminiumbaserade mönsterkort har utmärkt värmeledningsförmåga, vilket gör dem särskilt lämpliga för applikationer som kräver effektiv värmeavledning, t.ex. LED-belysning och kraftelektronik.

Vilka är fördelarna med flexibla mönsterkortsmaterial och i vilka tillämpningar används de vanligen?

Flexibla mönsterkortsmaterial, t.ex. polyimid, ger flexibilitet, minskad storlek och vikt, vilket gör att de passar utmärkt för bärbara enheter, medicinska implantat och fordonselektronik.

Hur skiljer sig keramiska mönsterkort från andra substratmaterial och vilka är fördelarna med dem?

Keramiska mönsterkort har utmärkt värmeledningsförmåga, hög temperaturbeständighet och dimensionsstabilitet, vilket gör dem lämpliga för applikationer med hög temperatur och hög effekt, t.ex. kraftelektronik och LED-paket.

Vad bör man tänka på när man väljer PCB-råmaterial för en viss applikation?

Faktorer att ta hänsyn till är bland annat elektrisk prestanda, krav på termisk hantering, mekanisk hållfasthet, kostnad och miljöpåverkan.

Hur säkerställer jag kvaliteten och tillförlitligheten hos PCB-råmaterialen?

Kvalitetssäkringsåtgärder, såsom materialprovning, leverantörskvalifikationer och efterlevnad av industristandarder (t.ex. IPC-standarder), är viktiga för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos råmaterial för mönsterkort.