ISO 9001- och ISO 14001-certifieringar vid vår CIPEM- IHM-fabrik

I en tid då kvalitet och miljöansvar är av största vikt, är internationellt erkända certifieringar ett bevis på en organisations engagemang för att uppnå högsta kvalitet.

CIPEM – IHM, understryker våra certifieringar enligt ISO 9001- och ISO 14001-standarderna vårt engagemang för kvalitetsstyrning, men också vårt engagemang för miljömässig hållbarhet.

ISO 9001- och ISO 14001-certifieringarna återspeglar vårt engagemang för att leverera högkvalitativa produkter och samtidigt minimera vår miljöpåverkan. I vårt arbete framåt fortsätter dessa certifieringar att vägleda oss i vårt engagemang för kvalitet, kundnöjdhet och hållbara affärsmetoder. Vår resa slutar inte med dessa certifieringar, det utgör början på en kontinuerlig strävan efter utveckling och innovation för att förbättra för våra kunder och vår planet.

ISO 9001: Certifiering av kvalitetsledningssystem

ISO 9001-certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetsledningssystem. För vår CIPEM – HIM-fabrik innebär certifieringen ett åtagande att leverera produkter och tjänster som konsekvent uppfyller och överträffar kundernas förväntningar.

Ökad kundnöjdhet

ISO 9001 framhåller kundnöjdhet genom att säkerställa att kundernas behov och förväntningar identifieras och uppfylls på ett konsekvent sätt. Genom att implementera robusta kvalitetsledningssystem kan vi med tillförsikt garantera våra produkters tillförlitlighet och prestanda.

Effektiva processer

Certifieringsprocessen uppmuntrar organisationer att etablera och upprätthålla effektiva och verkningsfulla processer. I vår fabrik innebär detta effektiviserade arbetsflöden, minskat slöseri och optimerat nyttjande av resurser, vilket resulterar i en förbättrad övergripande driftseffektivitet.

Kontinuerlig förbättring

ISO 9001 främjar en kultur av ständiga förbättringar. Vårt engagemang för denna princip säkerställer att vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar våra processer, driver innovation och ligger steget före branschtrender.

ISO 14001: Certifiering av ledningssystem för miljö

Eftersom miljöfrågor får allt större betydelse globalt är ISO 14001-certifieringen ett viktigt steg mot att säkerställa att vår verksamhet inte bara är effektiv utan också miljömässigt ansvarsfull. Låt oss utforska de miljömässiga fördelarna med vår ISO 14001-certifiering.

Minskad miljöpåverkan

ISO 14001 kräver att organisationer identifierar och hanterar sina miljöaspekter. För vår Interface Human Machine-fabrik innebär detta en omfattande förståelse för hur våra processer påverkar miljön. På så sätt kan vi implementera strategier för att minimera vårt koldioxidavtryck och minska avfallet.

Efterlevnad av miljöbestämmelser

Certifieringen säkerställer att vår fabrik bedriver sin verksamhet i enlighet med relevanta miljölagar och förordningar. Detta skyddar inte bara vår verksamhet från juridiska risker utan visar också vårt engagemang för att vara en ansvarsfull företagsmedborgare.

Resurseffektivitet och kostnadsbesparingar

Genom att tillämpa miljövänliga metoder, som att minska energiförbrukningen och optimera resursanvändningen, bidrar vår fabrik inte bara till en hållbar framtid utan gör också kostnadsbesparingar. Detta är en win-win-situation som ligger i linje med vårt engagemang för både miljö och ekonomiskt ansvarstagande.

CIPEM - IHM-fabrik

IHM, som förvärvades av ICAPE Group 2023 och är baserat i Seynod, Frankrike, har byggt upp ett gediget rykte inom produktion och leverans av gränssnitt mellan människa och maskin för branscher som medicin, fordon, kommunikation och IOT. IHM uppnådde en omsättning på 1,3 miljoner euro under 2022 med 126 aktiva kunder, som hanteras av 10 medarbetare.