Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 w naszym zakładzie CIPEM - IHM

W czasach, w których jakość i odpowiedzialność za środowisko są najważniejsze, uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów jest świadectwem zaangażowania organizacji w dążenie do doskonałości.

W zakładzie CIPEM – IHM nasze certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 podkreślają oddanie naszej firmy na rzecz zarządzania jakością, ale także środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 odzwierciedlają zaś nasze zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości produktów przy jednoczesnym minimalizowaniu naszego wpływu na środowisko. W miarę rozwoju naszej firmy certyfikaty te wyznaczają kierunek naszego zaangażowania w zakresie doskonałości, zadowolenia klientów i zrównoważonych praktyk biznesowych. Nie spoczywamy jednak na laurach – certyfikaty te są jedynie początkiem ciągłego dążenia do poprawy i innowacji dla dobra naszych klientów oraz całej planety.

ISO 9001: Certyfikat systemu zarządzania jakością

Certyfikat ISO 9001 to uznawany na całym świecie standard systemów zarządzania jakością. Dla naszego zakładu CIPEM – HIM uzyskanie tego certyfikatu jest dowodem na ciągłe zaangażowanie w dostarczanie produktów i usług, które konsekwentnie spełniają oczekiwania klientów, a nawet je przekraczają.

Większa satysfakcja klientów

Norma ISO 9001 kładzie nacisk na satysfakcję klienta poprzez określanie i konsekwentne spełnianie jego potrzeb i oczekiwań. Wdrażając solidne systemy zarządzania jakością, możemy zagwarantować niezawodność i wydajność naszych produktów.

Wydajne procesy

Proces certyfikacji zachęca organizacje do ustanawiania i utrzymywania wydajnych i skutecznych procesów. W naszym zakładzie oznacza to usprawnienie przepływu pracy, zmniejszenie ilości odpadów i zoptymalizowanie wykorzystania zasobów, co skutkuje poprawą ogólnej wydajności operacyjnej.

Ciągłe doskonalenie

Norma ISO 9001 promuje kulturę ciągłego doskonalenia. Jako że przestrzegamy tej zasady, nieustannie oceniamy i ulepszamy nasze procesy, napędzając innowacje i wyprzedzając trendy w branży.

ISO 14001: Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego

Ponieważ kwestie ochrony środowiska są centralnym tematem na całym świecie, uzyskanie certyfikatu ISO 14001 jest znaczącym krokiem w poprawieniu wydajności, ale także przyjazności dla środowiska. Przyjrzyjmy się korzyściom dla środowiska wynikającym z naszego certyfikatu ISO 14001.

Zmniejszony wpływ na środowisko

Norma ISO 14001 wymaga od organizacji określania ich wpływu na środowisko i zarządzania nim. Dla naszego zakładu Interface Human Machine Factory oznacza to konieczność wszechstronnego zrozumienia oddziaływania naszych procesów na planetę. W ten sposób możemy wdrożyć strategie mające na celu zminimalizowanie naszego śladu węglowego i zmniejszenie ilości odpadów.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

Certyfikat potwierdza, że nasz zakład działa zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. To nie tylko chroni naszą działalność przed ryzykiem prawnym, ale także pokazuje nasze zaangażowanie jako firmy odpowiedzialnej.

Efektywność wykorzystania zasobów i oszczędność

Przyjmując praktyki przyjazne dla środowiska, takie jak zmniejszenie zużycia energii i optymalizacja wykorzystania zasobów, nasz zakład nie tylko przyczynia się do zrównoważonej przyszłości, ale uzyskuje również oszczędności. Jest to sytuacja korzystna dla wszystkich stron, zgodna z naszym zaangażowaniem zarówno w ochronę środowiska, jak i odpowiedzialność finansową.

Zakład CIPEM - IHM

Przejęta przez ICAPE Group w 2023 r. i zlokalizowana w Seynod we Francji firma IHM specjalizuje się w produkcji i dostawie interfejsów człowiek-maszyna dla branż takich jak medycyna, motoryzacja, komunikacja i IoT. Firma IHM osiągnęła w 2022 r. przychody w wysokości 1,3 mln EUR i obsługuje 126 aktywnych klientów, zarządzanych przez zespół 10 pracowników.