ICAPE Group förvärvar den svenska tillverkaren och handlaren MMAB

ICAPE Group fortsätter att tillämpa sin globala expansionsstrategi och diversifiera sitt fabriksnätverk i norra Europa genom förvärvet av MMAB, en produktionsanläggning och distributör av kretskort i Sverige. Ytterligare en milstolpe för ICAPE Group som stärker sitt fotavtryck på den skandinaviska marknaden efter bildandet av ICAPE AB i Örebro (Sverige) 2021 och förvärvet av MonPrint i Danmark, tidigare under 2022.

Med MMAB genomför ICAPE Group ett av de viktigaste förvärven i sin historia. ICAPE Group fokuserar på att höja sin service- och kvalitetsnivå och accelererar på den nordeuropeiska marknaden genom att integrera MMAB-strukturen.

MMAB är ett pionjärföretag inom elektronikindustrin. Företaget grundades 1970 i Malmö och har blivit en välkänd kretskortsfabrik som specialiserar sig på prototyper till volymer för sina processer, utrustning och tekniska kunskaper. MMAB har också utvecklat ett nätverk av fabrikspartners i Asien och Europa för att kunna erbjuda sina 200 aktiva kunder en mycket hög servicenivå. MMAB omsatte närmare 10 miljoner euro i försäljning under 2021, med 38 medarbetare. MMAB:s verksamhet är huvudsakligen baserad i Skandinavien. Förutom produktionsanläggningen i Sverige har MMAB två dotterbolag i Östeuropa, i Ungern och i Tjeckien, samt en struktur med ansvar för inköp och logistik i Kina.

MMAB:s VD Tobias Hjelm är också mycket optimistisk inför framtiden:
Vi är nu mycket stolta över att ingå i ICAPE Group, en av de världsledande aktörerna inom kretskortsindustrin. Genom sammanslagningen kan våra kunder dra nytta av ett komplett utbud av tjänster med högt mervärde, oavsett om de är tekniska, logistiska eller inriktade på kvalitet och sourcing av leverantörer. Förutom vår tekniska expertis och vårt specifika nätverk av leverantörer förser vi ICAPE Group med en europeisk produktionsplattform som kommer att täcka efterfrågan från kunder som vill ha lokal produktion.

För ICAPE Groups kunder innebär förvärvet ytterligare ett strategiskt alternativ för tillverkning av kretskort, utanför Asien, för många branscher såsom järnväg, försvar, industri och medicin.

Detta nya steg framåt är en del av ICAPE-gruppens tillväxtplan, vilket förklaras av Cyril Calvignac:
”Förvärvet av MMAB är strategiskt på många sätt för ICAPE Group. Vi befäster vår närvaro i norra Europa, som redan förstärktes förra sommaren genom alliansen med MON PRINT, samtidigt som vi fullföljer vår industripolitik med en ny produktionsanläggning i Europa. Slutligen bekräftar förvärvet av MMAB det mål för extern tillväxt som vi hade satt upp för år 2022. Med stöd av vår bevisade förmåga att göra förvärv avser vi att fullfölja denna offensiva strategi på kort och medellång sikt samtidigt som vi fortsätter att optimera vår organisation och upprätthålla en solid organisk tillväxt.”

2021 förvärvade ICAPE Group Trax, ett fabriks- och handelsföretag i Sydafrika. För ICAPE Groups kunder innebär tillskottet av fabriken i Sverige att man kan konsolidera sitt tillverkningserbjudande för flera PCB-tekniker, med korta ledtider, hög kvalitet och kostnadsoptimeringar vid bästa möjliga tidpunkt. Med tanke på det globala sammanhanget och uppkomsten av specifika önskemål kan ICAPE Group lägga fram alternativa val när det gäller platsen för produktionen med två interna fabriker. Resultatet av den här nya fabriken i gruppens organisation kommer att övervakas och uppgraderas av Mrs. Christelle Bonnevie, Chief Industrial and Performance Officer i ICAPE Group.