ICAPE Group dostarcza dla przemysłu kolejowego płytki PCB FR4 i IMS/MC wraz z certyfikatem zgodności odporności dymowej i ogniowej.

ICAPE Group jest jedną z największych i odnoszących największe sukcesy firm handlowych zajmujących się produkcją płytek drukowanych i części technicznych. Oferuje pełen zakres usług technologicznych dla klientów z różnych branż na całym świecie, w tym przemysłu kolejowego, poprzez swoje trzy rozwiązania biznesowe: IQTS (ICAPE Quick Turn Service), HMLV (High Mix Low Volume) i produkcję masową.

Odniesienie: CREPIM: Ekspert ds. testów materiałowych i ogniowych – www.crepim.com

Po pomyślnym sfinalizowaniu niedawnego IPO w lipcu 2022 r., ICAPE Group ma teraz ugruntowaną pozycję i jest gotowa do kontynuowania swojej wzrostowej trajektorii. Firma jest zaangażowana w zapewnianie klientom na całym świecie najwyższej jakości, doskonałej obsługi klienta i kompleksowego wsparcia technicznego.

Czym jest europejska norma EN 45545?
Wprowadzona w 2013 roku, europejska norma EN 45545 określa wymagania dotyczące właściwości ogniowej materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach kolejowych. Jest ona obowiązkowym wymogiem w Europie dla wszystkich rodzajów materiałów stosowanych w przemyśle kolejowym w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony pasażerów oraz personelu kolejowego przed pożarami na pokładzie pociągu. Druga część normy, EN 45545-2, definiuje bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące zachowania się materiałów i komponentów w czasie pożaru. Paragraf R25 w normie EN 45545-2 precyzuje metody testowania, warunki testowania i wymagania dotyczące zachowania się płytek obwodów drukowanych podczas pożaru.

Jakie są kryteria uzyskania certyfikatu zgodności z normą EN 45545-2 R25 w zakresie odporności dymowej i ogniowej?
Istnieją dwa wymogi testowe dla materiałów bazowych PCB, w tym maski lutowniczej i powłoki konformalnej po montażu:

Test drutu żarowego: ma na celu pomiar czasu zapłonu i trwałości płomienia materiału – zgodny z normą NF EN 60695-2-10/11/12

Test symuluje przepięcie elektryczne lub elektroniczne na płytce drukowanej. Drut żarowy, rozgrzany do 960°C, jest przykładany do niewielkiego obszaru badanego materiału na 30 sekund. Test ocenia takie parametry, jak czas trwania spalania, trwałość płomienia i obecność fragmentów po usunięciu drutu żarowego.

Temperatura drutu może być różna w zależności od temperatury otoczenia i wynosić maks. 960°C, co pozwala na określenie parametrów takich jak GWFI lub GWIT lub sprawdzenie zachowania w określonych temperaturach (np. 750°C, 850°C itp.).

Test dymu zgodny z normą ISO 5659-2

Zasada pomiaru dymu: celem testu dymu zgodnego z ISO 5659-2 jest poddanie materiału określonym warunkom termicznym pirolizy i spalania w procedurze ciągłej. Zmiana gęstości optycznej dymu wytwarzanego po rozproszeniu w stałej objętości powietrza jest rejestrowana przez cały okres testu. Specyficzne wartości gęstości optycznej, które są wykorzystywane do określenia VOF4, Ds4min lub Dsmax zgodnie z wymaganiami funkcji produktu, są obliczane na podstawie krzywej gęstości dymu/czasu. Do przeprowadzenia testu używana jest komora o objętości 0,5 m3. Próbka, zazwyczaj płytka PCB, jest umieszczana w małym metalowym uchwycie, który odsłania tylko jedną stronę płytki PCB, ponieważ jest to test powierzchniowy. Uchwyt jest następnie umieszczany poziomo w komorze pod nagrzewnicą stożkową. Poziom natężenia strumienia światła nagrzewnicy stożkowej jest ustawiany w zależności od konkretnej funkcji produktu:

• 25 kW/m2 w przypadku braku płomienia pilotującego
• 25 kW/m2 w obecności płomienia pilotującego
• 50 kW/m2 w przypadku braku płomienia pilotującego

Technologia i materiały objęte certyfikatami ICAPE Group EN 45545-2. Norma EN 45545-2 definiuje trzy poziomy zagrożenia: HL1, HL2 i HL3, przy czym HL1 ma najniższe wymagania, a HL3 najwyższe. Wszystkie certyfikaty ICAPE są zgodne z najwyższym poziomem zagrożenia, HL3, określonym w normie EN 45545-2.

Certyfikaty EN 45545-2 ICAPE Group obejmują szeroki zakres technologii i materiałów:
– Wszystkie technologie oparte są na materiale bazowym FR4 Tg 130, Tg 150 i Tg 170 o grubości od 0,4 do 6,8 mm i zielonej masce lutowniczej.
– Płytki PCB IMS i MC o przewodności cieplnej 3,0 W/m*K z czarną lub białą maską lutowniczą.
Conformal Coating AVR-80 – ICAPE Group rozszerzyła swoją ofertę o możliwość certyfikacji elastycznej, przezroczystej powłoki akrylowej o nazwie Conformal Coating AVR-80. Powłoka ta została specjalnie zaprojektowana do ochrony płytek drukowanych po montażu.

Ponadto ICAPE Group jest otwarta na certyfikację przyszłych projektów i spełnianie wymagań, które mogą nie być objęte wyżej wymienionymi certyfikatami. W razie potrzeby klienci mogą składać wnioski o określone certyfikaty. Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikatów zgodności odporności dymowej i ogniowej, zalecamy skontaktowanie się z działem technicznym ICAPE Group: info@icape-group.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *