Etsning

Kretskortsresa 9:

Etsning

Etsning är en komplex kemisk process som avlägsnar oönskad koppar och tenn på korten.

1 - FILMSTRIPPNING

Det första steget börjar med den torra filmen. Alla rester löses upp och filmen avlägsnas så att den oönskade kopparn exponeras.

film stripping etching
etching

2 - ETSNING

Etsningen påbörjas i ett bad med en kemisk lösning. Utmaningen är att undvika överetsning eller underetsning som skulle förhindra att en rak vägg erhålls. När det gäller det inre lagret etsas den otäckta kopparn bort och definierar mönstret. Här skyddar tennet kopparn och hålen.

3 - TENNSTRIPPNING

Tennet avlägsnas kemiskt och skalas bort. Ledande områden och anslutningar är nu korrekt etablerade.

4 - KONTROLL

Ett laboratorietest utförs för att kontrollera överetsningen och underetsningen och för att säkerställa att alla oönskade kopparlager har avlägsnats med undantag av resistlagret.

5 - AUTOMATISK OPTISK INSPEKTION

Den automatiska optiska inspektionen utförs direkt efter etsningen och jämförs med data för att belysa eventuella inkonsekvenser och garantera att det inte finns några defekter. I vissa fall kan en kortslutning eller en elektrisk öppning repareras vid denna tidpunkt.