Testy elektryczne

Etapy płytki drukowanej 14:

Testy elektryczne

Testy te są przeprowadzane w celu upewnienia się, że na płytkach drukowanych nie ma zwarć i przerw. Istnieją dwa rodzaje maszyn o różnych zaletach: „latająca sonda” oraz „łoże gwoździ”.

1 – LATAJĄCA SONDA

Maszyna odczytuje plik GERBER, a operator umieszcza płytki w panelu lub pojedynczo. Następnie zestaw 4, 6 lub 8 głowic umieszczonych po każdej stronie inicjuje procedurę testowania. Głowice te przykładają ładunek elektryczny do obwodów, utrzymując ciągły kontakt z każdą płytką stykową w celu sprawdzenia braku jakichkolwiek przerw lub zwarć. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, operator interweniuje w celu ich rozwiązania.

2 – WADY I ZALETY

Oprzyrządowanie jest opłacalne, najczęściej używane do prototypowania i małych serii. Nadaje się również do PCB HDI, ale głównym ograniczeniem jest ręczna zmiana płytek drukowanych za każdym razem, co wydłuża cykl pracy.

3 – ŁÓŻKO GWOŹDZI

Łóżko gwoździ, znane również jako uniwersalny test siatki, wymaga użycia specjalistycznego oprzyrządowania testowego. Oprzyrządowanie to jest projektowane na zamówienie w oparciu o plik GERBER, co oznacza, że jest unikalne dla każdej testowanej płytki PCB. Operator jest odpowiedzialny za staranne umieszczenie wielu pinów o różnych rozmiarach na uchwycie, aby pokryć wszystkie obszary testowe. Proces przygotowania do tego testu może być zarówno kosztowny, jak i czasochłonny! Jednak po wyrównaniu pinów z punktami testowymi na płytce drukowanej wszystkie punkty testowe mogą być sprawdzane jednocześnie. Dzięki temu proces testowania jest szybki i wysoce niezawodny.

4 – WADY I ZALETY

Test typu łóżko gwoździ podobnie jak test latającej sondy, ma swoje zalety i wady. Ten test elektryczny szczególnie dobrze nadaje się do masowej produkcji ze względu na szybkość przetwarzania między każdą płytką drukowaną. Niemniej należy wziąć pod uwagę kosztowne oprzyrządowanie, czasochłonny proces przygotowania i ograniczenia narzucone przez gęstość PCB.

5 – TESTY KOŃCOWE

Gdy test elektryczny został zakończony, mamy pewność, że obwód jest prawidłowy. W następnej kolejności odbędzie się inspekcja końcowa.