10:00– 11:30
Skandynawia/Dania/
Polska/Holandia/
Węgry/Czechy