CIPEM erbjuder ett brett sortiment av fjärrkontrollenheter (RCU) från standard till helt anpassade fjärrkontroller. Det är möjligt att anpassa alla fjärrkontrollenheter med flera alternativ, bland annat en specifik höljesdesign.

CIPEM erbjuder 3 typer av fjärrkontrollenheter: IR (Infraröd), RF (Radio Frekvens) och BT (Bluetooth) för att kunna motsvara alla RCU-behov.


IR, RF eller BT fjärrkontroller?

IR står för infraröd. Infraröd betyder att fjärrkontrollen måste peka direkt mot mottagaren. Infraröda strålar har en våglängd som är längre än synligt ljus, sträcker sig från den nominella röda kanten på synligt spektrum vid 700 nanometer till 1 mm.

RF står för radiofrekvens. Betyder att fjärrkontrollenfungerar i flera riktningar. RF-fjärrkontroller arbetar inom en 10-meters radie.

BT står för Bluetooth. Fjärrkontrollen är också mångriktad. BT är en trådlös teknikstandard som använder UHF-radiovågor (2,4 GHz till 2,485 GHz) för att överföra och ta emot data över korta avstånd (vanligen inom intervallet 10 meter).Applications_CIPEM
Applications_CIPEM
Upptäck våra två e-handels sidor för PCB och Tekniska delar