Vår kompetens har ökat inom ett antal områden allt sedan CIPEM grundades 2004. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kundanpassade tekniska delar i våra olika produkter. Var och en hanteras av ingenjörer och tekniker med hög produktbakgrund och erfarenhet.

För dina olika kundanpassade projekt hjälper CIPEM dig att definiera en produkt som är lätt och ekonomiskt tillverkad med hänsyn till leveranskedjan i Kina.

Vi gör det här genom att:

- Att vara gränssnittet som underlättar dialog och arbetsprojekt mellan din design och inköpsavdelningar, CIPEMs servicekontor i Kina och tillverkningsanläggningen.

- Specificera och implementera optimerad produktionsteknik och anpassade industriella verktyg.

Dessutom använder CIPEM design för tillverkning (DFM) och design för montering (DFA) för integration av produktdesign och processplanering till en gemensam verksamhet. Således hjälper vi starkt till med industrialiseringen av dina delar och produkter.