Kvalitetshantering

ICAPE-quality

Vi arbetar med kontinuerlig förbättring, kan det handla om våra kunders prestanda, respekten för etik eller förvaltningen av våra partners. Vi implementerar vårt kvalitetssystem på alla nivåer och säkerställer de bästa tjänsterna.

För att tillhandahålla våra experttjänster har vi implementerat en ultramodern anläggning i hjärtat av elektronikindustrin i södra Kina. Våra experttjänster omfattar teknik, kvalitetssäkring, inspektion, logistik, offerter, inköp och sourcing. Vår organisation är certifierad ISO 9001: 2015 för att möta nuvarande krav på PCB och tekniska delar.VDA 6.3 Audit

VDA-audit-ICAPE

ICAPE-gruppen ger information om betydelsen och tillämpningsområdet för en processrevision över hela produkframtagningscykeln i både tillverkning och tjänster. Det är en riskbedömningsbaserad strategi.Fabrikshantering

Quality-ICAPE

Vårt omfattande nätverk av fabriker är certifierat och kvalificerat av vår serviceavdelning. De flesta av våra leverantörer är certifieradeenligt IS0 9001, IATF 16949, ISP 13485 eller AS9100, samtidigt som de respekterar miljö- och etiska normer. Vår leverantörsmatris uppdateras regelbundet för att tydligt genomföra vår strategi på detta område. Vi utvärderar ständigt våra fabrikspartners för att ge dig bästa kvalitet och service.Engineering

IPC-member-quality

Vår tekniska avdelning analyserar alla dina tekniska data professionellt, översätter dem och vid behov föreslår korrigeringar och validering innan produktionen startas.

För att säkerställa att alla dina tekniska specifikationer tydligt förstås, assimileras och implementeras, arbetar våra ingenjörer direkt och på sitt modersmål med våra leverantörspartners. Vi kontrollerar alla COC- eller PPAP-dokument och fraktdokument före leverans.Kvalitetsförsäkring

ISO-quality-ICAPE

Vår kvalitetssäkringsavdelning utför professionell revision på våra leverantörspartners produktionsanläggningar. Dessa kvalitetsrevisioner utförs årligen med detaljerade rapporter, betyg och korrigerande handlingsplaner. Vår permanenta närvaro hos våra partnerleverantörer gör det möjligt för oss att följa och förutse varje utveckling av produktionsmedlen. Vi genomför mini-audits och erbjuder dig ett PCN.

Vårt system integrerar inspektörer baserat på produktionsanläggningar. Vi inspekterar dina PCB före leverans och följer AQL0.65 Level II-provtagningsregeln. Inspektionsrapporter ger oss möjlighet att i realtid veta vad deras prestanda är. Vi hanterar dina kvalitetsanspråk och ser till att korrigerande åtgärder är på plats och effektiva. Tack vare vår närhet till våra partnerfabriker, kan vi omedelbart ingripa hos dem för att inrätta akutåtgärder så snart som möjligt. Vi svarar inom 2 dagar för 3D och 5 dagar för 8D.Systemet innehåller analytisk och statistisk hantering av vart och ett av våra partners. Våra kvalitetsindikatorer gör att vi kan förhindra avvikelse. Vid behov implementerar våra process- och kvalitetssäkringsingenjörer omedelbart en mini-revision och de korrigeringsåtgärder som krävs för att återfå en normal situation. En övervakningsperiod genom att strama inspektionsnivån bekräftar effektiviteten av korrigerande åtgärder.

Vårt laboratorium gör det möjligt för oss att få bättre reaktivitet och oberoende. Vi kontrollerar kontinuerligt överensstämmelsen med dina PCB och vi ger dig en komplett expertis.Etik och miljö regler

Ethics-quality

ICAPE-Group har utvecklat etiskt beteende för sina anställda och partners. ICAPE-Group utövar etiska revisioner i fabriker i Kina och ser till att alla våra partners följer regler om arbetslagar, miljö, säkerhet, människor och kinesiska lagar.

Vår expertis

Mönsterkort

Lösningar för dina mönsterkorts behov.

Få reda på mer

Tekninska delar

Ett brett sortiment av varor för dina behov av tekniska delar.

Få reda på mer

Kvalitet och etik

Våra kärnvärderingar.

Få reda på mer

Logistik

Världsomspännande logistik.

Få reda på mer

Tjänster

En komplett uppsättning spottjänster.

Få reda på mer

Kundtjänst

Åtagit sig att ge bästa möjliga kundservice.

Få reda på mer