Världsomspännande organisation

ICAPE Group är ett världsomspännande företag med två huvudsakliga affärsverksamheter: ICAPE, en specialist på mönsterkort i all teknik och CIPEM, specialist inom tekniska delar för elektronikområdet. Gruppen består av flera affärsenheter som ligger i olika länder världen över.

Flow chart Icape-group

ICAPE Services och CIPEM Services Office, två kinesisk baserade strukturer, hanterar våra partnersamverkande fabriker och erbjuder omfattande tjänster till koncernens övriga dotterbolag för ICAPE och CIPEM-produkter.

De olika strategiska affärsenheterna i koncernen är autonoma enheter som tillhandahåller försäljning och lokalt stöd till kunder. De ansvarar för affärsutvecklingen i respektive land.

Allmänna resurser som inköp, kvalitet, försäljningsadministration, logistik, IT-resurser, finansiell organisation, marknadsföring, ERP-styrsystem etc. är gemensamma för alla företag i koncernen.

ICAPE Group är engagerad i att betjäna alla sina kunder internationellt, det finns ingen gränsen för att erbjuda den bästa servicen för mönsterkort och tekniska delar.

Vår globala organisation är vår styrka tack vare stöd från våra kvalificerade team, infödda i länder och experter inom de olika teknologier vi erbjuder. Våra experteam medlemmar är här för att säkerställa effektiv kommunikation med och mellan partnering av fabriker och kunder.


Mönsterkort
Mönsterkort

Lösningar för dina mönsterkorts behov


Tekninska delar
Tekninska delar

Ett brett sortiment av varor för dina behov av tekniska delarKvalitet och etik
Kvalitet och etik

Våra kärnvärderingarLogistik
Logistik

Världsomspännande logistik


Services
Services

En komplett uppsättning spottjänsterKundtjänst
Kundtjänst

Åtagit sig att ge bästa möjliga kundservice